Kan adgangssystem erstatte vektere.jpg

I noen situasjoner er vektertjenesten uunnværlig, men en rekke rutinemessige oppgaver kan erstattes av godt utprøvd teknologi.

Stadig flere virksomheter oppdager hvilke muligheter som ligger i å benytte teknologiske løsninger som en del av sikkerhetssystemet. Det samme gjør en rekke vaktselskaper, slik at det er mulig å opprettholde et ønsket sikkerhetsnivå med minimal bemanning.

Dette handler ikke bare om penger, selv om budsjettet står sentralt. Det handler også om at automatiserte løsninger kan gjøre en bedre jobb enn mennesker.

Les også: Selvbetjente adgangssystemer

Dører og vinduer

Jeg var ute hos en virksomhet for stund siden. Her brukte de en god slump penger på at det innleide vaktselskapet gikk flere runder i området hver kveld og natt. I hovedsak handlet det om å sjekke at dører og vinduer var lukket og låst.

Da virksomheten skulle ha en omfattende renovering, ble det samtidig gjort en revisjon av adgangssystemet. Én av gevinstene er at vekterne kan gå færre runder på virksomhetens område. Nå er det i hovedsak snakk om å kjøre rundt bygningen i stedet for å gå rundt inne og sjekke dører manuelt.

Last ned guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem.

Virtuell sjekk

Årsaken er at adgangssystemet gjør det mulig å sjekke bygningens status på et nettbrett som vekterne har med seg i bilen. Her kan de se om alle interne dører er låst og at ingen av dem er blitt åpnet siden forrige sjekkrunde.

Et vaktselskap vil også kunne ha kamerasystemer som tar runden virtuelt.

Så den etablerte teknologien er der. Mange bedrifter satser på alarm, adgangskontroll samt kamerasystem som vaktselskapet overvåker.

Se også vår temaside om sikkerhet i lås- og adgangssystemer.

Skarp alarm

Du må selv definere hvilket nivå din virksomhet bør legge seg på. For eksempel kan du gradere alarmen, slik at vektere ikke rykker ut ved den minste blafring i en gardin. Da kan du spesifisere hva slags varsling som skal utløse ulike reaksjoner. For skarp alarm med utrykning kreves også at systemet registrerer at en dør blir åpnet.

Gardinblafringen bør jo sjekkes, og her kan systemet varsle vaktmesteren med en e-post. Det kan jo være at en medarbeider har glemt et vindu på gløtt.

Les også: Bruker du nok penger på forebyggende sikkerhet?

Budsjettgevinst

Kan det så være noe å spare på mer teknologi og mindre bemanning?

I sin enkleste form kan en vektertjeneste koste rundt 20.000 kroner i året for to besøk hver natt. Da kjører vekteren gjennom området. Flere sjekkpunkter innebærer økte kostnader. Stasjonært vakthold koster fort noen hundrelapper i timen. Med en bil i tjenesten koster det mer. Og nattestid, da de fleste ser et større behov for vakthold, er prisen høyere.

Automatisering

Det handler også om kvalitet ved at sensorbasert automatisert teknologi kan gi mer kontinuitet. Et vaktselskap vil i utgangspunktet ta sine sjekkrunder på omtrent samme tider gjennom natten, mens teknologien er på vakt hele tiden.

Avanserte adgangssystemer, sensorer og alarmer kan ikke erstatte en fysisk vekter i alle situasjoner. Det er imidlertid verdt et regnestykke å se hvordan slike løsninger kan påvirke budsjettene.

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå