Bruker du nok penger pa at ingenting skal skje.jpg

Å få ledelsen til å forstå behovet for nødvendige oppgraderinger av sikkerheten i bygget kan være en utfordring. Ofte må det et sikkerhetsbrudd til før de reelle budsjettene kommer på plass. Nøkkelen ligger i å beskrive realitetene før det skjer noe uønsket.

I en tidligere jobb ble jeg bedt om å hjelpe en klesbutikk med å sette en stopper for omfattende klestyverier. Årsaken lå faktisk i de ansattes atferd: Lageret lå i den andre enden av kjøpesenteret. Når butikkhyllene skulle fylles opp, ble klær hentet fra lageret med jekketralle i flere omganger.

Medarbeiderne lot lagerdøren stå åpen mellom hver tur, og det førte til tyverier i stor skala. Kunder på kjøpesenteret fant det for fristende når lagerdøren sto på vid vegg med nye plagg lett tilgjengelig.

For mye mas

Løsningen var å sette opp en kodelås og en dørlukker, slik at døren lukket seg selv etter hvert besøk. Det var ikke nok. De ansatte syntes det var for mye jobb å parkere tralla, taste kode og få åpnet døren for hver gang de skulle inn på lageret. De satte en tre-kile under dørbladet, så sikkerhetsinvesteringen hadde null verdi.

Last ned: Konkrete tips om lås- og adgangssystem

Sikkerhetsutredningen

Historien slutter ikke riktig ennå, men den er et eksempel på at det ofte er behov for de rette sikkerhetsløsningene for å trigge den rette atferden.

Men hva er de rette løsningene?

For å rydde i eget bygg, kan du starte med et kritisk blikk på din egen sikkerhetsutredning. Eller utarbeide en hvis den ikke er på plass.

  • Hva er trusselbildet?
  • Hva er trusselnivået - høy eller lavt?
  • Hva fungerer tilfredsstillende?
  • Hva er ikke godt nok?

Sjekk lås- og adgangssystemene

Her kan du med fordel få bistand av en ekstern fagperson. Hovedsaken er at du danner deg et kvalifisert bilde av i hvilken grad sikkerheten er god nok og om det er god nok økonomi i den.

Et eksempel på en vurdering er en gjennomgang av lås- og adgangssystemene. Benytter bygget kun patentert låssystem, altså mekaniske løsninger?

Da er noen kontrollspørsmål:

  • Hvor mange nøkler er på avveie?
  • Hvor mange fakturaer renner inn fra låsesmeden på grunn sylinderbytte og bestilling av nye nøkler?
  • Har noen klart å bryte seg inn?
  • Har du opplevd redusert erstatningsutbetaling fra forsikringsselskapet som følge av nøkler på avveie?

Temaside: Sikkerhet i lås- og adgangssystemer

Hele bildet

Et dykk i slike problemstillinger er med på å gi et totalbilde av sikkerhetssituasjonen og ikke minst hvilke kostnader som påløper. Og de konsekvenser uønskede situasjoner får for den daglige driften for alle som har sitt virke i bygget.

Hvis du ser at dette bildet ikke er som du vil ha det, kan dette løses ved å bytte til et elektronisk adgangssystem. Med automatikk i dørene kan de låses og åpnes automatisk ved stengetid og når butikkene åpner om morgenen. Eller automatisk låsing når noen har hentet varer på lageret, som i historien vi startet med. Og med adgangskort i stedet for mekaniske systemnøkler, får bygget mulighet til reell adgangskontroll i soner med slike behov.

Dette gir et løft for sikkerheten, men også økonomien. Det blir slutt på utgifter til tapte nøkler fordi adgangskort kan deaktiveres og kjapt erstattes. I et kjøpesenter eller andre bygg med et visst behov for vektere, kan bemanningen reduseres hvis du har færre manuelle låserutiner.

Vi snakker ofte om å være føre var, men slike investeringer utløses gjerne av uønskede hendelser. Du har kanskje selv opplevd hvor tungt det kan være å argumentere for budsjetter til økt sikkerhet. Det er først når det skjer noe, at resten av virksomheten for alvor får øynene opp for hva som må til.

Tvunget til å låse

Og da kommer vi til poenget med historien fra lageret til klesbutikken på kjøpesenteret:

Intet ble gjort før de omfattende tyveriene ble avdekket. Imidlertid hjalp det ikke med dørautomatikk så lenge den kunne overstyres manuelt - med en trebit under dørbladet.

Neste oppgradering var en timer som utløste en mindre alarm i form av en pipelyd når døren ble stående åpen for lenge. Da skjønte butikkmedarbeiderne at de måtte holde døren stengt, og det ble endelig slutt på tyveriene.

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå