Adgangssystem i borettslag og sameie.jpg

Ved oppføring eller renovering av et borettslag eller sameie mener jeg det er smart å investere i elektroniske dørlåser. Beboerne får et adgangssystem med sikkerhet som varer, og løsningen er enklere og rimeligere å forvalte enn et tradisjonelt mekanisk låssystem.

Min erfaring er at dørene i et slikt boligkompleks ofte blir utstyrt med de rimeligste låssystemene som oppfyller FG-kravene. Utbygger nyter godt av lavere kostnader, men det påfører borettslaget høyere driftskostnader. Det er et gyldig argument for å prosjektere inn en helt ny generasjon praktisk sikkerhet.

Sameiet kan få adgangskontroll på de ytre dørene og portene. Det innebærer for eksempel kontroll på hvem som kjører inn i garasjeanlegget ved hjelp av en sløyfe i bakken eller annen trådløs avlesing av adgangskort.

Her er en sjekkliste ved prosjektering av adgangssystem.

Manuelt arbeid

Styreleder eller driftsleder i et borettslag med tradisjonelle låser må slite med manuelle rutiner. Det vet du som har en slik rolle. Nøkler skal sjekkes inn og ut ved eierskifte. Tap av nøkkel i et patentert låssystem innebærer bistand av låsesmed for å skifte sylindre og skaffe ny nøkkel.

Og det er slett ikke sikkert at alle samvittighetsfullt melder fra når de mister en nøkkel. I så tilfelle er sikkerheten svekket.

Nøkkelfri adgangskontroll

Med en elektronisk løsning blir det enklere rutiner. Adgangskort kan deaktiveres hvis det mistes. Og ved eierskifte blir de gamle kortene omprogrammert eller deaktivert og erstattet med nye. Det er med andre ord slutt på nøkler på avveie ved flytting eller tap.

Forvaltningen blir mye enklere og sikrere, siden adgangskontrollen gir full kontroll på hvem som har tilgang hvor til enhver tid. Og borettslaget kan fikse det meste selv:

  • Aktivere og deaktivere brikker
  • Gi tilgang til avisbud og postbud, som slipper store nøkkelknipper
  • Styre tilgang til sykkelbod, garasje, hovedinnganger og boder

Overvåking

Sameiet kan naturlig nok se for seg et uønsket overvåkingssamfunn i miniformat med en slik løsning. Da er det viktig å påpeke at adgangskontrollen kun omfatter de fellespasseringene de selv føler behov for å sikre bedre.

Hver enkelt bolig har sin elektroniske lås som ikke er en del av adgangskontrollen - men som betjenes med det samme adgangskortet eller en liten RFID-brikke. Eller en mobil-app, om det er å foretrekke.

I tillegg til praktiske konsekvenser, vil en slik oppgradering ha en salgseffekt for boligene i sameiet. Moderne løsninger øker etterspørselen. Jeg har snakket med flere brukere som opplever at det føles helt feil å gå tilbake til mekanisk lås etter først å ha brukt et elektroniske alternativ.

Sette bort drift

Som utbygger eller ansvarlig for prosjekteringen kan du møte argumenter som at det blir litt mye jobb å håndtere slike løsninger. Selv om de er langt mye enklere å forvalte enn de mekaniske, kan et tips være å få disse oppgavene som en tjeneste fra en adgangskontroll-leverandør.

Da kan borettslaget nøye seg med å varsle om behov, som å deaktivere og erstatte adgangskort.

Les også: Oppgradering fra tradisjonell til elektronisk dørlås

For billig

Elektroniske låser er godt etablerte og driftssikre løsninger, men de får lite oppmerksomhet i boligbyggeprosjektene. Det er heller en trend at kostnadene skal ned på et minimum, inkludert løsninger for lås og sikkerhet.

I etterkant er det ikke uvanlig å finne ut at den valgte standarden ikke holder mål. Det betyr at prosjektet drar på seg ikke-budsjetterte kostnader til oppgraderte løsninger. Eller, som nevnt, at driftskostnadene for det ferdige boligkomplekset blir høyere enn nødvendig.

Mitt råd er å planlegge med smarte adgangsløsninger fra begynnelsen av. Ved å trekke inn en leverandør tidlig i prosjektet, kan dere få faglig veiledning om systemer som dekker behovene uten at det dukker opp overraskelser i budsjettet.

Gratis sjekkliste: 9 ting å huske når du prosjekterer lås- og adgangssystem Last ned nå