Hvis hjemmesykepleierne får hver sin elektroniske nøkkel, kan de droppe det store nøkkelknippet de må dele på i dag. Gevinsten er mer effektiv drift, høyere sikkerhet og mindre stress. Utfordringen er å tenke helhetlig økonomi.