Helse-870731-edited.jpg

Helse- og omsorgssektoren kan ha mye å hente på både drift og sikkerhet ved å oppgradere adgangssystemet.

Jeg husker det gikk et støkk i meg da jeg leste om personer bevæpnet med skytevåpen, som tok seg inn på et av landets sykehus for noen år siden. De var på jakt etter rusmidler og fant veien flere etasjer oppover i bygget.

Nå er jeg nok farget av å jobbe med lås- og adgangssystemer, men min første reaksjon var at «dette er det jo mulig å forhindre med dagens teknologi!»

Last ned guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem

Tillit

Normalen ved flere sykehus er at enhver kan spasere rett inn hovedinngangen, gjennom korridorer og helt inn til pasientene. En slik ordning bygger på tillit, men det kan dessverre føre til episoder som truer sikkerheten for både pasienter og ansatte.

Heldigvis hører det til sjeldenhetene at væpnede personer tar seg inn på et sykehus, og i dette tilfellet kom ingen til skade.

Automatisk lås

Som et tiltak for å øke sikkerheten, er det diskutert om sykehusene bør låse pasientrommene. I denne debatten er det også etterlyst en mer avansert løsning der dørene holdes åpne, men låses automatisk hvis uvedkommende prøver å ta seg inn.

Dette vil bygge på en teknologi som krever pasienter og ansatte bærer på en chip som kommuniserer med adgangssystemet. Jeg skal forklare nærmere.

Sykehjem

Ved et sykehjem er det tatt i bruk et tilsvarende adgangskontrollsystem for å unngå at demente pasienter forlater lokalene på egenhånd. Dessverre hører vi om at mennesker i denne pasientgruppen går seg bort og blir funnet for sent.

Ved dette sykehjemmet låses døren automatisk hvis en pasient forsøker å gå ut. Denne har en chip i et bånd rundt armen, og døren går i lås når chip-en kommer innenfor en viss avstand.

Les også: Teknologi i stedet for vakthold for å kutte budsjettet?

Fri bevegelse

Her snakker vi om et adgangssystem som ivaretar sikkerheten til brukerne og samtidig gir staben én bekymring mindre.

Ved et sykehus vil den samme teknologien sørge for at pasienter og ansatte kan bevege seg fritt innenfor et angitt område. Uvedkommende som ikke bærer på en chip vil derimot møte låste dører over alt.

Automatisk åpning

La oss se på et annet bruksområde innenfor helse og omsorg: Krisehåndtering.

Når brannalarmen går ved et sykehjem, vil et slikt system forhindre at folk vandrer av gårde uten kontroll. Hemmeligheten er at dørene låses og åpnes i et system som sluser folk ut av et begrenset antall utgangsdører. Normalen er jo at en rømningsvei er åpen. Her er derimot låste dører en sentral del av løsningen.

Økt trygghet og sikkerhet

Sammenlignet med tradisjonelle patenterte låssystemer, gir et adgangssystem en reell adgangskontroll i helse- og omsorgssektoren. Automatiserte løsninger gir i tillegg bistand til de ansattes arbeid med trygghet og sikkerhet for pasienter og brukere.

For mer innsikt i adgangskontroll og låssystem, kan du gjerne laste ned denne:

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå