Adgangskontroll ARX ved inngangsparti av glass og stål i næringsbygg.

Vi vet så altfor godt hva feil på en dør fører til. Konsekvenser som frustrasjon, irritasjon og kanskje en dråpe transpirasjon kan oppstå hvis hoveddøren kiler seg eller en motorlås går i stå. Med det rette adgangssystemet blir driftsansvarlig varslet før det går for langt.

Er det noe jeg har lært gjennom flere års arbeid med adgangskontroll, så er det at håndtering av tilganger og smidig trafikkavvikling er minst like viktig som å hindre uvedkommende i å ta seg inn.

Det betyr at adgangssystemet ikke bare skal sikre mennesker, verdier og bygg, men også fungere optimalt den andre veien. Folk skal kunne bevege seg mest mulig fritt gjennom sine soner.

Les også: Balansen mellom sikkerhet og bevegelsesfrihet

Mer enn sikkerhet

Hvis vi kun tenker sikkerhet, er det ikke vanskelig å skape hindringer for de som har sitt daglige virke i bygget. Ett eksempel er en utvidelse av bygget med flere soner.

Vilkårlig valg av adgangssystem kan medføre at det ikke kan integreres med det eksisterende, og det bidrar ikke uten videre til en enklere arbeidsdag.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Feil kan skje

Mangelfullt vedlikehold er også en kime til problemer. I bunnen skal det ligge en serviceavtale som sørger for et nødvendig minimum av ettersyn og oppgraderinger. Men feil kan uansett oppstå.

En motorlås slår seg vrang, en kortleser reagerer ikke eller en dørlukker svikter. Fremkommeligheten reduseres, og det går med tid og ressurser til å utbedre uventede feil.

Slike utfordringer har vi tatt sikte på å kvitte oss med ved utviklingen av adgangssystemet ARX. Dette er et avansert online elektronisk adgangssystem som også kan håndtere offline-komponenter og alarmfunksjoner.

Fremtidssikret

Det innebærer blant annet at den samme kortleseren kan benyttes både for betjening av alarm og adgang til området. Og ved utvidelser eller ombygging til flere og nye soner, er ARX designet for nettopp å kunne håndtere dette. Systemet er designet for enkelt å kunne vokse og tilpasse seg endringer i bedriften. Populær-begrepet er «fremtidssikret»

Enkelt forklart er dette ARX et nøkkelfritt system som gjør det mulig å håndtere tilganger med kortlesere hele veien fra ytterdør og inn til kontor eller arkiv/tekniske rom. Systemet gjør det enkelt å sperre, endre og håndtere kortene for å regulere tilganger.

Under panseret finner vi en moderne IT- struktur med åpne og standardiserte grensesnitt. Ikke så nytenkende egentlig – vi har rett og slett valgt å benytte dynamiske IP-adresser for kommunikasjon. Det gjør løsningen godt forberedt for integrasjon med eksterne systemer, som en ekstern innbruddsalarm, bookingsystemer, besøkssystemer, foto-id og systemer for grafisk presentasjon.

Uventet stopp

Nå skriver jeg meg nesten bort, med tanke på problemstillingen jeg tok tak i innledningsvis: Trøblete trafikkavvikling og påfølgende frustrasjon på grunn av rusk i maskineriet.

Selv ikke ARX kan forhindre at det kiler seg grus og stein i døråpningen, spesielt ikke i vintersesongen. En dørlukker eller låskasse kan svikte. Noen ganger skjer dette brått og uventet, men ofte handler det om feil som oppstår over tid og fører til stopp først etter en stund.

Egen helsesjekk

Her kommer ARX til sin rett ved at alle tilknyttede komponenter er utstyrt med smart teknologi som gjør dem i stand til å kommunisere med både sentralen og hverandre. Vi kaller dette Highly intelligent Operation (Hi-O) og er blitt en standardisert teknologi for dørmiljøer som innebærer at alle enheter i et dørmiljø snakker «samme språk».

Det betyr blant annet at komponentene selv kan rapporterer om eventuelle feil ved å varsle driftsansvarlig eller installatør på e-post. Denne informasjonen kan de bruke til å kartlegge problemet og rette feil – før feilen får noen praktiske konsekvenser.

ARX sørger rett og slett for at komponentene tar en «helsesjekk» på seg selv før det skjer noe med dørene.

Tydelig gevinst

Så ved å avdekke misforhold tidlig og bytte enheter med feil før de går helt i stykker, får du dørmiljøer som fungerer til enhver tid. Da blir jo gevinstene ganske tydeligere, med et varig nivå på sikkerheten og lavere driftskostnader.

Og møter du på frustrasjon, irritasjon eller transpirasjon i gangene, skyldes det ganske sikkert andre ting enn at adgangskontrollen har sviktet.

Enten du skal oppgradere eller prosjektere adgangskontrollen i et bygg eller -prosjekt, kan det være smart å trekke inn folk fra bransjen. Her er en snarvei:

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›