Kortteknologi illustrert med adgangskort for å betjene Aperio innvendig elektronisk dørlås

Flere ganger har jeg blitt bedt om å levere adgangskontrollsystem tilpasset skriveren på kopirommet. Som prosjektleder bør du la andre kriterier styre teknologivalget for sikkerheten i bygget.

Mifare Classic, Mifare Desfire, iClass, Seos. Det er ikke enkelt å vite hvilken teknologi du skal velge i adgangskontrollen. Og sannheten for mange er vel heller at det er en stri nok jobb å finne et nøkkelfritt system som gjør jobben. Å gå i dybden på teknologiene som ligger i adgangskortene er en ukjent øvelse.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Adgangskontroll med rette funksjoner

Mitt råd er bygge en grunnleggende kompetanse på dette. Først da vil du være i stand til å stille de rette spørsmålene og vurdere tilbudene du henter inn fra ulike leverandører.

Det reduserer risikoen for å ende opp med funksjonalitet og sikkerhet som din oppdragsgiver ikke kan leve med.

Flere ganger har jeg reddet byggprosjekter fra denne fella. Ved et tilfelle hadde oppdragsgiver allerede bestilt skrivere og kopimaskiner som skulle på plass i bygget. Noen virksomheter velger en løsning som gir kontroll med utskriftene: Hver medarbeider må gå til skriveren og vise adgangskortet for å bekrefte skrivejobben. Hensikten er å unngå unødvendige utskrifter og sikre at uvedkommende ikke får innsyn i dokumenter.

Misforståelser om adgangssystem

I denne leveransen var maskinene utstyrt med en kortleser for en teknologi som kalles Mifare Classic. Da fant prosjektlederen det som naturlig å be oss om å levere adgangskontroll basert på den samme teknologien.

Classic er en rimelig og sikker teknologi til sitt bruk, som boligsikring, kantinebetaling og bekreftelse av utskrifter og kopiering. Til dette bygget var den imidlertid ikke solid nok.

Også i et annet prosjekt ble det insistert på denne teknologien. Årsaken var at kassasystemet i kantinen var forberedt for at de ansatte i bygget skulle kunne betale for maten med sine adgangskort rustet med Classic.

Løsningen ble å tilby kombinasjonskort som i tillegg til Classic også hadde den teknologien som bygget måtte ha for å dekke sikkerhetsbehovene og takle en smidig nok avvikling av trafikken i et stort bygg. Det samme gjaldt skriverne i det første eksempelet.

NXP og HID

I korte trekk domineres markedet av løsninger fra NXP Semiconductor og HID Global. De leverer ganske likeverdige løsninger, der de sikreste og mest brukervennlige i dag er hhv. Mifare Desfire EV2 fra NXP og Seos fra HID. Begge har solid kryptering og datalagring i kortet.

Kortteknologi for wearables - smartklokke.

Wearables

Disse teknologiene kan også implementeres i mobil og wearables, som en smartklokke. Da kan adgangskortet flyttes over på andre medier, og det åpner for innovative løsninger.

Ved utvidelser av bygget kan legacy bli oppfattet som en utfordring: Byggherre har allerede et elektronisk adgangssystem som gjør jobben i eksisterende lokaler. Det er proprietært og lar seg ikke integrere med adgangskontrollen i den nye delen. Å skifte ut alt blir en drøy belastning på budsjettet.

Her er løsningen også å benytte adgangskort som håndterer flere teknologier, som eksempelvis eldre prox-teknologi i kombinasjon med Mifare Classic/Desfire fra NXP eller iClass/Seos fra HID. Da slipper brukerne å benytte to adgangskort.

Det samme er tilfelle i våre tidligere eksempler, der bedriften har et enklere system i kantine eller kopirom, mens skallsikringen i bygget krever bedre sikkerhet.

Seos adgangskort med innvendige antenner synlige.

Her er en oversikt over de mest bruke teknologiene:

Mifare Classic

 • Rimelig i innkjøp og sikker nok for en rekke formål, som borettslag eller kantine.
 • Lagrer data på flere sektorer i kortets minne.
 • Ekstra sikkerhet ved å sikre kommunikasjonen mellom kort og kortleser med autentiseringsnøkler. 

Mifare Desfire

 • En mer avansert kort-teknologi med høy sikkerhet. Data lagres i ulike applikasjoner i minneområdet.
 • Med denne fleksibiliteten kan ett adgangskort benyttes til flere systemløsninger og funksjoner. Eksempelvis både adgangskontroll, bibliotek og kantine med ulike teknologier – på ett kort.
 • Med Desfire EV2 kan hvert kort ha unike, skiftende krypteringsnøkler for høy sikkerhet. Adgangskontrollsystemet Arx med det nye High Security Card fra Assa Abloy er ett eksempel.

iClass

 • Samme nivå som Mifare Desfire.
 • Spesielt utviklet for adgangskontroll og kjennetegnes av en raskere lesehastighet og dermed kort ventetid på autentisering av adgangskortet før døren åpnes.

Seos

 • Sikkerhetsnivå som Desfire EV2 med programvarebasert teknologi.
 • Ytterligere egnet for smarttelefoner o.l. pga. kommunikasjon over bluetooth og NFC.
 • Kritisk informasjon ligger lagret på mobilens sikre minneområde og ødelegges ved forsøk på kopiering.

Med grunnleggende kunnskap om disse adgangsteknologiene kan du stille noe mer kritiske spørsmål til leverandøren ved anskaffelse av adgangskontrollsystem.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›