Traadløst-eller-kablet.jpg

Om bygget skal ha trådløst eller kablet adgangssystem handler om økonomi og fysiske forutsetninger i bygningsmassen - og sikkerhet.

Hvis du føler deg usikker på begrepene innenfor adgangssystemer, er du ikke alene. Her er det en del forvirring, selv blant fagfolk som ellers oppfatter seg som drevne i sin bransje.

Her gjør vi et forsøk på å oppklare for å gjøre det enklere å avgjøre hva du bør velge.

  1. Kablet online adgangssystem var først på markedet. Da snakker vi om at kommunikasjonen mellom sentral og kortleser/låser skjer gjennom signalkabler.
  2. Offline-systemer dukket opp noe senere. Slike systemer kommuniserer ikke med en sentral, men det er isolert elektronikk ved hver dør. Disse kortleserne er gjerne batteridrevet. Nøkkelkort er bærer av data, og oppdatering av informasjon om adgangsrettigheter må du mate inn med en online kablet oppdateringsleser. Denne kan være plassert ved inngangen og brukes også til å åpne hovedinngangsdøren. 
  3. Trådløst online er den nyeste varianten blant teknologiene for adgangssystem. Her er det radiosignaler mellom sentralen og kortlesere/elektroniske låser.

Her er flere detaljer du kan laste ned: 9 ting å huske når du prosjekterer adgangssystem 

Endringer i adgangskontrollen

Felles for de to online-løsninger er at sentralen har direkte kontakt med lås og kortleseren ved en dør.

De mest sentrale egenskapene er:

  • Endringer i systemet kan gjøres raskt og umiddelbart fra sentralen
  • Justeringer og kommandoer kan gis til én eller flere dører, som å låse opp/åpne en dør
  • Sensorer og programvare gir mulighet for umiddelbar varsling av uregelmessigheter, som irregulær åpen dør eller feilfunksjoner

Kostbar kabling

Hva du skal velge avhenger av en rekke forhold:

  • Sikkerhetsbehov
  • Budsjett
  • Byggets egenskaper

Vi kan ta den økonomiske biten først, og det henger gjerne sammen med byggets egenskaper. Kabling innebærer en mer omfattende installasjonsprosess enn en trådløs installasjon. Trekkerør og kabler skal frem til hvert dørmiljø, og dette kan dra på seg kostnader i form av tid og materiell.

Komponentene i selve adgangssystemet har omtrent samme kostnad, enten det kjøres kablet eller trådløst. Hvor krevende installasjonen er, avgjør kostnadsforskjellene. Lange kabelstrekk og mye betongvegg er eksempler på faktorer drar opp kostnadene. Her må du be om kalkyler eller selv regne på hvor omfattende jobben vil bli.

Mer om adgangskontrollsystemer på temasiden for byggprosjekter.

Sikkert nok

Sikkerhet blir gjerne brukt som et argument for å kable opp et online adgangssystem. Og det er korrekt, hvis du kjører anlegget på en ren signalkabel som ikke er koblet til internett. Men hvor høy sikkerhet er det behov for i bygget, og hvor mye penger skal du legge i systemet?

Dersom det ikke er behov for adgangskontroll, finnes det mekaniske låssystemer som er sikre. Punktum. Likevel er det mulig å legge inn en større pott og anskaffe noe som er enda sikrere.

Noen sverger til offline-systemer av sikkerhetshensyn. Da er vi nok innenfor deler av Forsvaret eller bedrifter i samme klasse med hensyn til å være mer enn trygg på å ha ting for seg selv.
For de fleste er et trådløst anlegg sikkert nok, ettersom datatrafikken er kryptert. Dermed vil ikke uvedkommende ha noen nytte av å fange opp disse signalene.

Driftssikkerhet

Ser vi på driftssikkerhet, er et kablet system enda et hakk sikrere fordi adgangskontrollen styres gjennom faste linjer. Da unngår du tap av signal som følge av forstyrrelser fra andre trådløse enheter. Eller at signalene blokkeres av en betongvegg eller metallkonstruksjoner.

Kortleser og låser i et trådløst system kan være drevet av batterier, og systemet vil varsle når disse er modne for utskifting. I et kablet system er komponentene knyttet til en batteribank som backup (UPS). Ved strømbrudd kobler UPS-en inn og holder funksjonene i gang. Ved hyppige strømbrudd over tid rekker ikke batteribanken å lades opp. Da vil systemet falle ut. Teoretisk sett, siden hyppige strømbrudd er ytterst sjeldne.

Dette er likevel å betrakte som en større sikkerhetsrisiko enn tapping av kommunikasjon og at uvedkommende tar kontroll over adgangssystemet.

Gratis sjekkliste: 9 ting å huske når du prosjekterer lås- og adgangssystem Last ned nå