Elektromekanisk hengelås av typen Cliq på en blå container.

Prosjektering av adgangskontroll i bygninger som ligger langt unna allfarvei, kan virke som en utfordring. Legg til krav om høy sikkerhet og mangel på strøm, så er det vel bare å finne frem hodepinetablettene?

Det er jo gjerne på de minst tilgjengelige stedene at behovet for adgangskontroll kan være størst. En basestasjon, en container med utstyr eller en trafostasjon skal være utilgjengelig for uvedkommende. Samtidig må teknisk personell ha tilgang, noen ganger på kort varsel.

Med andre ord er det behov for å beskrive adgangskontroll for bygg lokalisert der det ikke svarer seg å kjøre ut kun for vedlikehold av komponenter og batteriskift på de elektroniske låsene. Eller der klimaet er såpass hardt at batteridrift er en dårlig idé.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Hvem har nøkler?

Normalt er dette løst med ordinær mekanisk lås og nøkler. Problemet er at virksomheten ikke har kontroll med hvem som faktisk låser seg inn. Og straks en nøkkel er på avveie, drar det på seg med kostnader for å opprettholde sikkerheten. For ikke å snakke om fordeling av nøkler.

Se for deg at en trafostasjon går ned. Den nærmeste montøren kan starte feilsøking og utbedring i løpet av en snau halvtime. Den som har nøkkel til stasjonen befinner seg derimot en time unna. Det er ikke vanskelig å liste opp konsekvensene for netteier og abonnenter hvis utfallet varer en stund.

Adgangskontroll over mobilnettet

En løsning på dette er det elektromekaniske låssystemet Cliq. Låsen har en elektronisk sylinder som ikke fungerer uten en autorisert elektromekanisk nøkkel. Når nøkkelen settes inn, fôrer den sylinderen med strøm, og elektronikken våkner til liv. Deretter utveksler nøkkel og sylinder data, og brukeren kan vri om nøkkelen først når sylinderen bekrefter autorisasjon. Alt skjer på under et sekund.

Autorisasjon kan tildeles over mobilt internett. I tilfellet med trafostasjonen vil montøren ha én nøkkel på knippet, og den kan autoriseres til akkurat den låsen som er nødvendig. Ventetid på «den som har nøkkelen» elimineres.

Kommunikasjonen mellom de enhetene er kryptert, og løsningen tilfredsstiller høyeste sikkerhetsklasse.

Elektromekanisk nøkkel av typen Cliq

 

Online og offline adgangskontroll

En større virksomhet har gjerne behov for adgangskontroll både i hovedbygget og sine spredte lokasjoner. Hos oss har vi løst dette med å hekte den elektromekaniske løsningen Cliq på adgangskontrollsystemet Arx.

Dette er grunnmuren i adgangskontrollen og benyttes ved hovedkontoret. Arx kommuniserer med hver eneste komponent i dørmiljøene over trådløs eller kablet forbindelse og gir full kontroll med både sikkerhet og driftsstatus.

Les mer: Løsninger for skallsikringen

Adgangskontroll ute i felt

I tillegg kan systemet administrere Cliq-enhetene ute i felt. Og der trives de best, med kulde og snø, vind og regn. Eller der det er behov for å ha kontroll på en rekke spredte enheter mer lokalt. På et avgrenset område kan en virksomhet operere med mindre bygg, containere, bommer og lignende.

Et ordinært adgangssystem har utfordringer med å kommunisere på tvers av bygg og over større avstander. Da er Cliq egnet som en lokal offline-løsning, spesielt der det ikke er tilgang til strøm. Eller der det bare er en hengelås som vil gjøre jobben.

Å beskrive adgangskontroll på en reell måte i byggprosjektet krever en del innsikt i ulike løsninger. Og det er lov å be om bistand:

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›