Bildecollage av avisoverskrifter om tyveri fra byggeplass som illustrasjon på behovet for midlertidig adgangskontroll i byggeperioden.

Flere steder i landet er byggeplasser plaget av omfattende tyverier av verktøy og utstyr. Midlertidig elektronisk adgangskontroll i byggeperioden kan være et bidrag til å redusere omfanget.

Ifølge uttalelser fra politiet i nyhetsmedia, er det både organiserte kriminelle fra Øst-Europa og norske statsborgere som står bak tyveriene. Verdier for millioner av kroner er borte, og en rekke saker kommer opp for retten denne våren.

Nå finnes det effektive sporingsløsninger som hjelper politiet å lokalisere tyvegodset. Likevel er det vel bedre om vi kan redusere omfanget av tyverier.

Nøkler på avveie

I dag er en det vanlig å sikre deler av byggeplassen med mekaniske låser. Låsleverandøren leier ut et sett med mekaniske låskasser og sylindre med tilhørende nøkler i byggeperioden. Her er det en svakhet i at flere nøkler passer til en rekke låser. Dermed er det mange personer som har tilgang til rom som de strengt tatt ikke skal ha adgang til.

Dessuten kommer det ofte nøkler på avveie. Når samme serie med sylindre benyttes igjen, i neste prosjekt eller byggetrinn, har man et sikkerhetshull i løsningen.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Midlertidig adgangskontroll

Hos oss har vi klekket ut en løsning med midlertidig adgangskontroll som entreprenør kan benytte frem til bygget er såpass ferdig at det egentlige adgangskontrollsystemet skal på plass, testes og settes i drift.

Anleggsarbeiderne betjener kortleserne med sitt eget byggekort (HMS-kortet). På den måten blir det en ryddig affære å gi hver person adgang kun til de dørene og portene den enkelte har behov for å passere. Og ved behov vil det være mulig å kontrollere hvem som har brukt hvilken dør på hvilket tidspunkt.

Smartair og Cliq

I dag kan nesten enhver med nøkkel låse seg inn på det rommet hvor elektroentreprenøren oppbevarer sitt verktøy og materiell. Med en midlertidig adgangskontroll av typen Smartair vil det i prinsippet bare være elektrikerne som kan ta seg inn gjennom den døren.

På samme måte kan du ha kontroll med hvem som har tilgang til containerne. En hengelås med elektromekanisk Cliq-sylinder kan bare låses opp med en autorisert nøkkel. Hvis en slik nøkkel kommer på avveie, er det bare å sperre den.

Uten adgangskontroll

Vi må jo medgi at det flere steder er utstyr som ikke blir sikret godt nok – eller i det hele tatt - i byggeperioden. For eksempel vil serverrommet bygges opp parallelt med den øvrige oppføringen. På en byggeplass med høy nok aktivitet, kan den som er frekk nok plukke med seg en kostbar maskin fra serverrommet og rusle ut, uten at noen reagerer.

På en skole under oppføring har jeg observert at både komfyrer og kjøleskap står usikret og tilgjengelig for folk med uærlige hensikter.

Uskyldig tredjepart

Ved et tilfelle opplevde en bekjent å bli et helt uskyldig offer for tyveri via en byggeplass. Hun hadde flyttet inn i byggetrinn 1 i et boligkompleks. Trinn 2 var under oppføring ved siden av. Bodarealet i det ferdige bygget var sikret med en ståldør, men lokalene var delvis i bruk av entreprenøren og ofte ikke avlåst. Uvedkommende kunne gå rett inn, og hun ble loppet for en bærbar pc og andre kostbarheter som ble oppbevart i boden.

Med en midlertidig elektronisk adgangskontroll, kunne denne ståldøren ha sikret beboernes verdier samtidig som entreprenørens folk hadde den tilgangen de trengte.

Du er trolig vant med at det bare er hovedporten inn til byggeplassen som er regulert med adgangskontroll. Nå er det mulig å ha slikt oppsyn med alle passeringspunkter. Ta gjerne kontakt med en av oss for mer informasjon:

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›