Kortleser og kodepanel for ARX adgangskontrollsystem på siden av dør i glass og stål.

Da en stor kunde ba om integrasjon mellom Arx og et eldre adgangskontrollsystem, ble det blankt nei. Risikoen for sikkerhetshull er rett og slett for høy. Ulike systemer betyr dessuten ekstra jobb og mindre smidig trafikk.

Det er flere grunner til at man risikerer å ende opp med to forskjellige systemer. For eksempel kan bygget være planlagt for en utvidelse, mens utbygger ikke tenker på kontinuitet mellom eksisterende og ny adgangskontroll.

Ved kun å se på kostnad for anskaffelse, kan valget falle på en leverandør som byr på et helt annet adgangskontrollsystem enn det som ble valgt i første byggetrinn.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Adgangskontroll med datogrense

Alder spiller også inn. Det er gått noen år siden det første systemet ble installert, og ny bygningsmasse skal inkluderes. Da er det ikke uvanlig å oppdage at det gamle systemet er nettopp det – gammelt: Leverandørene må konkludere med at systemet er utgått på dato og ikke kan bygges ut, oppgraderes eller integreres i noe nytt.

Løsningen er naturlig nok å kvitte seg med det gamle adgangskontrollsystemet og satse på et nytt og fremtidssikret. Det vil si at det er forberedt for fremtidige oppgraderinger, utvidelser og nyvinninger.

Ofte er realiteten at budsjettet ikke strekker til og at bygningsmassen må operere med to ulike løsninger. I alle fall for en periode. Konsekvensen er at brukerne må ha to separate adgangskort eller bytte til ett kort med kombinerende teknologier. Det koster litt, men er rimeligere enn å bytte ut alle kortleserne i den gamle delen umiddelbart.

Mer jobb med to adgangssystemer

Dere vil snart merke ulempene:

  • Brukere vil slite med å huske hvilket kort som hører til ulike soner i ny og gammel del av bygget. De fungerer rent teknisk, men fører til murring og mindre smidig trafikkavvikling.
  • Driftsansvarlig må forvalte to ulike adgangssystemer, og det er fort gjort å glemme at begge kort må omprogrammeres ved endring av rettigheter
  • Med ulike systemer kan det bli behov for å tegne to serviceavtaler. Det drar opp driftskostnadene.

To adgangskort i ett

Hos oss skryter vi gjerne av flaggskipet vårt, adgangskontrollsystemet Arx. Det takler jo alt som er av kompatibilitet på tvers av teknologier og generasjoner. Hvorfor kan vi ikke integrere den gamle løsningen?

Jo, det kan la seg gjøre i noen tilfeller. Da må vi se litt på kortteknologi. Hvis det gamle systemet baserer seg på Mifare Classic og det nye på Mifare Desfire, kan du få utstedt adgangskort som håndterer begge teknologiene.

Mer om kortteknologier kan du lese i Adgangsbloggen.

Magnetstripe

Eldre løsninger med magnetstripekort må derimot få leve sitt eget liv. Det samme gjelder hvis ny leverandør overtar et konkurrerende system. Rent teknisk er det mulig med en integrasjon, men da slakker vi av på sikkerhetskrav og driftssikkerhet.

Her er det snakk om eldre eller helt andre typer kortlesere med et annet sikkerhetsnivå. Hvis vi skulle begynne å lese alle kortlesere rundt omkring på markedet, hadde vi mistet kontrollen. Og samtidig måtte vi stått ansvarlig for ukjent teknologi.

Sa nei til storkunde

Nylig hadde jeg dialog med en større virksomhet som så etter nettopp en slik total integrasjon. De vil ta i bruk et system hvor de kan bruke andre type kortlesere som allerede er montert i ulike bygninger rundt omkring i landet.

Vi kan ikke imøtekomme en slik bestilling fordi det går på akkord med sikkerheten. I Arx er det digitalt kryptert kommunikasjon hele veien - fra  leseren til undersentralen, og fra undersentralen til serveren. Med andre ord er det ingen mulighet for uvedkommende til å manipulere systemet.

I en fremmed kortleser som vi ikke har kontroll på, kan det være mulig med fysisk manipulering og dermed lage et hull i sikkerheten. Det er vi naturlig nok ikke interessert i.

Fremtidssikkert

Hvis du allerede er i en situasjon med gamle systemer eller en miks av produsenter, er løsningen å budsjettere med en utskifting etter hvert. Det humper og går med to separate løsninger, men en utskifting må til før det gamle adgangskontrollsystemet går helt ut på dato.

Dersom bygget er i planleggingsfasen, og du vet at det kommer utvidelser, er løsningen å sørge for at leverandøren har et adgangskontrollsystem som er fremtidssikret.

Ta gjerne kontakt for veiledning om hvordan ting kan løses hos deg.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›