SMARTair Facilities manager programming device door liteAdgangskontrollsystemet skal både sikre bygget og gi brukerne en smidig adgang. Da er det en forutsetning at systemet fungerer optimalt, og det krever en viss innsats. Hvem tar den jobben?

Som driftsansvarlig har du mye på agendaen for å holde bygget gående så kostnadseffektivt og funksjonelt som mulig. Det kan også omfatte driften av sikkerhet- og adgangssystemene.

Her er det mulig å ta oppgavene selv, sette dem bort til leverandøren eller en ekstern drifter – eller en kombinasjon. Uansett er det ditt ansvar å sørge for at driftsrutinene er på plass.

Sentrale oppgaver er:

 • Forvalte adgangskort og brikker
 • Bytte batterier på trådløse låser
 • Påse at vedlikeholdsrutinene følges

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Vedlikeholdsplan

Mange velger å drifte adgangskontrollen selv, og da er det en fordel å ha en vedlikeholdsplan på plass. Uventede hendelser kan oppstå, men med regelmessig, planlagt vedlikehold kan du både forebygge problemer og avdekke dem før de får konsekvenser for driften.

En vedlikeholdsplan går ut på at du rutinemessig kontrollerer funksjoner i systemet:

Dørmiljø

 • Kontrollere stoppsensor og klemsikring på automatikk-dører
 • Sjekke batterier
 • Teste leserfunksjon
 • Påse at utpasseringsbryter og brytere for dørautomatikk fungerer

Rømning

 • Teste funksjonen på dører som skal låses opp for evakuering, eksempelvis ved brannalarm
 • Påse at rømningsdører ikke er blokkert og holde rømningsveiene frie

Dørautomatikk

Noen oppgaver kan kreve litt kompetanse, mens andre handler om sunn fornuft. Vi kan se på dørautomatikken, hvor det er viktig at sikkerhetssensorene ikke svikter. Ved en feil her, kan person få en dør på 100 kg i bakhodet.

Hvordan kan man sjekke at det fungerer? Åpne døren og still deg foran. Da vil du oppdage om det er noen feil. Har automatikken sensor for klemsikring, kan denne testes ved å holde eksempelvis en skrutrekker i åpningen på hengselsiden. Sensoren skal da hindre automatikken i å lukke døren.

Så du kan rutinemessig sjekke de funksjonene i systemet som driftsansvarlig har mulighet til å kontrollere selv. Det er jo typisk mekaniske ting, som at «den døra blir ikke brukt så ofte, men fungerer kortleseren egentlig?».

Sparer penger

Rutinemessig ettersyn og vedlikehold sparer penger i det lange løp ved å unngå nødreparasjoner og utskiftning av komponenter i siste liten. Det gir mer forutsigbare budsjetter og ressurser.

Gode driftsrutiner gir klare gevinster:

 • Kostnadseffektivitet ved å unngå overraskelser
 • Redusert nede-tid
 • Økt levetid på systemet
 • Systemet vil fungere optimalt til enhver tid

For å ha full kontroll på at alt er i orden og at adgangskontrollsystemet er på linje med regler og krav, bør det holdes en fullskalatest en gang i året. Det kan kanskje høres komplisert ut. Slike kontroller er som regel nedfelt i serviceavtalen du har med leverandøren din.

Sette bort drift av adgangskontroll

Leverandøren av adgangskontrollsystemet og det øvrige dørmiljøet kan veilede deg om hvilke driftsrutiner som gjelder for komponentene i ditt bygg. Og hvis du sliter med kapasiteten, kan du sette bort driften. Da har du hovedsakelig to alternativer: Å leie inn et driftsselskap eller sette det bort til leverandøren av systemet.

Da får du avlastning på oppgaver som forvaltning av adgangskort, batteribytte, funksjonskontroller og ettersyn.

En god serviceavtale

Dette kan kombineres med en serviceavtale. Den sikrer regelmessig tilsyn og kontroll, og ansvaret for utstyrssvikt eller driftsproblemer ligger hos leverandør.

Uansett om du kaller det en driftsavtale eller en serviceavtale, er det snakk om en pakke som gjør at du ikke trenger å bekymre deg for verken sikkerhet eller trygghet. Det går sin gang, og du får bare en faktura en gang i året.

Driftsansvarlig sin rolle her er å påse at den partneren som bygget tegner kontrakt med er klarert og har den nødvendige kompetansen.

Les mer: En god serviceavtale gjør det lettere å drifte adgangskontrollsystemet selv

Ukomplisert drift av adgangskontroll

Et adgangskontrollsystem har mange ulike funksjoner og komponenter som trenger vedlikehold. Samtidig vil en moderne løsning som ARX med Hi-O varsle før det oppstår problemer.

Det sparer deg for mye manuelt ettersyn. Og med en god serviceavtale på hele dørmiljøet, er får du frigitt kapasitet til selv å ta ansvar for driften av systemet.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›