Hva koster et adgangssystem

Hvor mye koster en adgangskontroll? For en prosjektleder er det faktisk feil spørsmål å stille, fordi kostnadene handler om mye mer enn prislappen på selve systemet. Med en helhetlig løsning kan du bidra til sunn økonomi for både byggprosjekt og drift.

Beskrivelsen du sitter med for sikkerheten i bygget kan ofte angi vagt at det skal være en kablet (BUS-basert) eller trådløs adgangskontroll, og om det kreves en online eller offline løsning. Her kan du med fordel ta noen grep som gir et bedre kostnadsbilde for både anskaffelser, løpende prosjekt og senere drift av det ferdige bygget.

Realiteten er at bygget skal ha flere sikkerhetssystemer enn bare adgangskontroll. Det tilkommer alarm, brannvarsling og ofte kameraovervåking. Disse systemene blir ikke sjelden anskaffet hver for seg. De kan også ligger under hvert sitt delprosjekt med egen prosjektleder.

Underveis kan du avdekke et utvidet behov for adgangskontroll. Med kun fokus på anskaffelseskost, kan det resultere i et annet adgangssystem fra en annen leverandør.

Flere tips finner du i vår sjekkliste: 9 ting å huske ved prosjektering av adgangskontroll

Sammen eller delt

Separate anskaffelser og litt planløse tilleggsinvesteringer er momenter som drar opp prosjektkostnadene. Med flere prosjektledere blir det også mer komplekse kommunikasjonslinjer som øker risikoen for feil.

Samkjøring av systemene kan redusere kostnadene og forenkle prosjektet. Én ting er at et større innkjøp fra færre eller én leverandør gir bedre vilkår. Et konkret eksempel er integrert alarm og adgangskontroll fra én leverandør.

Og ved behov for utvidelse, er det til fordel for både deg og byggherre å bygge på det systemet som allerede er anskaffet.

Vi har samlet det meste om adgangskontroll i byggprosjekter på en egen temaside.

Se bare på det tekniske:

Med separat alarmsystem og flere typer adgangskontroll fordres det i de fleste tilfeller mye kabelinstallasjon for å oppnå et ofte lavt nivå av integrasjonsfunksjonalitet. Med ett integrert system er denne installasjonskostnaden ikke et tema. Da ser du at en lav pris på adgangskontrollen alene betyr lite for totalkostnadene.

Teknologivalg

Gjør også en vurdering av hvor det er mulig å benytte trådløs kommunikasjon mellom dør og sentral. Kabling til noen aksesspunkter er det uansett behov for, men flere trådløse dører kan kommunisere med samme aksesspunkt. Til sammenlikning krever hver kablet dør sin kabel. Derfor er det også forskjell på kostnadene. Du får rundt fire «trådløse dører» for hver «kablet dør».

I et mindre bygg med få dører og ikke så mange brukere kan et offline adgangssystem gjøre nytten. Dette er en langt rimeligere inngangsbillett sammenlignet med et online adgangssystem, men husk at med online får byggherre full oversikt over sikkerhet og driftsstatus.

Hvis det er slike behov, skal du ikke bruke offline som en brekkstang til radikale kutt i investeringene. Det vil slå tilbake på deg og entreprenør når driften av bygget ikke fungerer og byggherre etter kort tid må til med store nyinvesteringer.

God driftsøkonomi

Omvendt har du mulighet til å sørge for god driftsøkonomi gjennom rett valg av adgangskontroll. Med atskilte og litt vilkårlige løsninger på adgangskontroll og innbruddsalarm, påfører du driften plunder, heft og kostnader.

Hvis driftsleder eller en vekter må forholde seg til programvare på flere skjermer, er det mer krevende å ha en fullgod kontroll over bygget. Dette kan enkelt løses ved å samle adgangskontroll, innbruddsalarm og kameraovervåking i en felles presentasjonsløsning.

Ved en anledning var jeg med en potensiell kunde på befaring av adgangskontroll i et bygg. Her hadde driftsleder fire skjermer og kunne beskrive hvordan det var nødvendig å følge med over alt: Adgangskontroll fra leverandør X her, adgangskontroll fra leverandør Y der, mens kameraovervåking foregikk på en tredje skjerm.

Dette var en vekker i forhold til behovet for å ha sikkerhetsløsningene samlet.

Vinn-vinn

Atskilte sikkerhetsløsninger innebærer mer maskinvare, flere vedlikeholdsavtaler og opplæring på flere systemer. Forvaltningen blir også mer kompleks.

I sum tjener både prosjekt og drift på at du gjør et grundig arbeid med å velge ut adgangssystem i samspill med andre overvåkingsløsninger. Og da er det snakk om et arbeid som innebærer noe mer enn bare å se på prislappen. Gevinsten er bedre prosjektøkonomi og et godt faglig omdømme.

Gratis sjekkliste: 9 ting å huske når du prosjekterer lås- og adgangssystem Last ned nå