Arx-illustrasjon crValg av adgangskontroll er viktig for både eier og bruker av bygg, og du legger premissene allerede i beskrivelsen av prosjektet. Du kan bidra mye til enklere drift, brukervennlighet og forutsigbar økonomi ved å plotte inn avgjørende egenskaper for adgangskontrollsystemet.

Og hvilke egenskaper bør du se etter for å dekke behovene til både entreprenør, utbygger og brukere? Entreprenøren ønsker seg rask og smidig installasjon. Utbygger vil ha kvalitet, enkel drift og forutsigbare kostnader. Brukerne vil vel egentlig slippe å tenke på annet enn å vise adgangskortet og huske enda en pinkode…

Vi kan jo starte med den som betaler for kalaset og skal leve med systemet over flere år. Byggherre vil ha god nytte av et integrert sikkerhetssystem for alle nivåer av sikkerhet - for ett eller mange bygg, men forvaltet på ett sted.

Et eksempel kan være en større virksomhet med en rekke lokaler rundt om i landet reiser nytt hovedkvarter. Her er det mulig ikke bare å installere en oppegående adgangskontroll i det nye bygget, men også å oppgradere og kontrollere sikkerhet og adgang ved lokalkontorene.

Les også om teknologiene i adgangskort.

Integrasjon

Integrert innebærer at systemet har et åpent API og derfor håndterer både adgangskontroll, alarm, booking, besøkssystem og kameraovervåking. Den andre veien kan det integreres i løsninger for byggautomasjon. I praksis snakker vi om at brukerne selv håndterer alarm og ventilasjon når de låser seg inn med adgangskortet - uten at de egentlig er klar over det.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

FG-godkjent adgangssystem

Utbygger må vite at løsningen innfrir krav til både universell utforming og forsikringsgodkjenning. Og etter noen år vil det dukke opp ny teknologi som kan gjøre driften enklere. Da skal man slippe store oppgraderinger eller nyinstallasjoner. Et aktuelt tilfelle er å integrere adgangskortet i smarttelefonen. I nyinstallasjoner er kortleserne klargjort for dette, men med den rette løsningen kan eksisterende installasjoner tilpasses. Gevinsten er en langt smidigere administrasjon av tilganger.

Les mer om de ulike alternativene.

Enklere installasjon av adgangskontroll

For entreprenøren gir et slikt adgangskontrollsystem økonomiske fordeler under oppføring av bygget i form av mindre tidsbruk og lav kompleksitet. Hvert dørmiljø trenger to par tråder, ett til elforsyning og ett til kommunikasjon – kryptert sådan. Alle komponenter, som sluttstykke, dørautomatikk og kortleser styres gjennom én dørstyringsenhet.

Når ting er oppe og går i et ferdigstilt bygg, kan driftsansvarlig nyte godt av «levende» dørmiljøer som varsler hvis det oppstår svikt eller slitasjeskader før noe faktisk stopper opp og skaper trøbbel i bygget. Og en rekke oppgaver med vedlikehold og forebygging kan slike ressurser fikse selv. De trenger ikke trekke inn eksterne håndverkere hele tiden.

ARX

På en vel ikke altfor fordekt måte har jeg beskrevet egenskapene til vårt flaggskip, adgangskontrollsystemet ARX. Det er trolig det mest funksjonelle og sikre som er å oppdrive. For ikke å glemme at de tilhørende komponentene tåler juling. I høyt trafikkerte dører rister og smeller det hele dagen, og det skal låser, automatikk etc. tåle.

Her er det mye som beskrivende ledd ofte velger ikke å dykke ned i. Hvis du derimot setter deg inn i slike detaljer om egenskapene til adgangskontrollen, vil du bidra til å legge bedre til rette for et godt byggprosjekt for alle involverte parter.

Se også temasiden om prosjektering av lås- og adgangssystem.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›