Adgangskontroll- Derfor bør du prosjektere i BIM

Ressursene i byggprosjektet kan utnyttes langt bedre ved å benytte seg av BIM. Mer oversikt, kontroll og kunnskap om detaljer gir grunnlag for optimalt tilpassede løsninger for lås- og adgangssystemer – og alle andre elementer i bygget.

I et byggeprosjekt ser vi ofte at entreprenøren tar et stadig større grep om prosjekteringsarbeidet. Arkitekt og rådgivende ingeniør er begge tette samarbeidspartnere, mens den operative utbyggeren er den som holder i tømmene.

Fordelen er en ryddigere prosess med en tydelig ledelse, men det kan også gi en ekstra utfordring: Flere entreprenører på mindre og mellomstore prosjekter utnytter ikke mulighetene som ligger i BIM, men jobber mer tradisjonelt.

BIM-kompetansen øker

Jeg oppfatter det som at entreprenørene er kjent med både metode og verktøy og vet at de store oppdragsgiverne krever BIM-prosjektering. Da ser de kanskje ikke verdien av dette i de ikke fullt så store prosjektene. Og det virker som om de ikke forventer at underleverandørene er blitt så digitale.

Faktum er at en økende andel aktører bygger stadig mer kompetanse på området og vil kunne levere sin del av prosjektbeskrivelsen i en digital modell. Leverandører av lås- og adgangssystemer er et godt eksempel på det.

Her er det aktører som har utviklet selvbetjente verktøy på nett for import av hele moduler knyttet til et dørmiljø. Og leverandørene selv kan naturlig nok sy sammen prosjektdetaljer for BIM-eksport.

Mer om prosjektering av låssystemer og adgangskontroll på egen temaside.

Ser alt

Selv i de «normale» byggprosjektene er det tydelige fordeler med BIM. Når alle data er samlet i en modell, kan kommunikasjonen foregå i denne. Ved å visualisere hvordan en del av bygget skal settes sammen, blir det lettere for alle parter å forstå helheten og unngå å gjøre feil som får konsekvenser for en annen aktør.

Gevinsten er bedre fremdrift, mindre risiko for kostnadskrevende feilretting og større sjanse for å holde budsjettet.

Et tverrfaglig samarbeid i en 3D-modell vil lettere kunne synliggjøre feil på et tidlig tidspunkt i prosjekteringen. Og med dette vil man kunne begrense unødig ressursbruk og kostnader som disse feilene kan medbringe.

Kostbar etterbestilling

Mangelfull oversikt kan medføre ekstra arbeid og kostnader sent i prosjektet. Jeg vet om et tilfelle der det ble bestilt kontor-dører med adgangskontroll til et gitt antall rom i et nybygg. Da installatørene så seg ferdig med leveransen, viste det seg at entreprenøren hadde glemt en halv etasje. En trapp opp skulle det også være adgangskontroll på møterom og kontorer, men det var blitt oversett.

Etterbestilling og -montering betød forsinkelser og økte kostnader. I en BIM-modell er det mindre sannsynlighet for å gjøre en slik feil. Selv om du ikke har ansvaret for det helt store byggprosjektet, er det mye å hente på å vurdere leverandører som kan levere i BIM. Det kan fort gi gevinster for alle parter.

Gratis sjekkliste: 9 ting å huske når du prosjekterer lås- og adgangssystem Last ned nå