Slik-anbefaler-du-rett-type-adgangssystem.jpg

I spennet mellom sikkerhetsbehov og bevegelsesfrihet er det en rekke forhold du må avklare for å kunne gi kunden råd om hva slags adgangssystem som egner seg i hvert tilfelle.

Det er stor forskjell på hvilke funksjonaliteter en boligeier har bruk for, sammenliknet med et borettslag eller et større kontorbygg. I begge tilfeller er det smart å sette seg ned sammen med sluttkunden og kartlegge behov og ønsker.

Vi kan jo ta utgangspunkt i et større næringsbygg. Å ta en runde i lokalene før du anbefaler en løsning kan jo virke enkelt og greit.

Imidlertid vil nok de fleste av dine kolleger nikke gjenkjennende til at en slik metode som oftest ender opp med et sprik mellom behov og leveranse.

Last ned økt egenkompetanse.

Snakk om sikkerhetsbehovet

Vær også klar over at både driftsleder og sikkerhetssjef kan ha huller i kompetansen på ditt fagområde. Hvis du ber om en liste over hva de trenger, er det ikke sikkert at de vet eksakt hvilke løsninger som tjener de ulike formålene.

En effektiv metode er derfor å ta et møte hvor dere sammen avdekker behovene.

Ikke spør om hva slags løsninger de ønsker, men få en beskrivelse av sikkerhetsbehovet. Sammen kan dere utarbeide en sjekkliste å gå gjennom.

Her er noen relevante momenter:

Skallsikring

  • Hvilke sikkerhetskrav er det på bygget?
  • Hva slags avlåsning av bygget er aktuelt?
  • Omfanget av dører, porter, garasjeanlegg.
  • Er det aktuelt med adgangskontroll på alle dører, eller skal enkelte innganger være avlåst hele eller deler av døgnet?
  • Er det behov for alarm kun som en del av skallsikringen eller i hele lokalet?

Innvendige sikkerhetsbehov

Hvilket behov er det for å låse av innvendige dører eller soner?

- datarom, arkiv, utstyrslager

Hvor mye trafikk er det til slike rom eller soner?

- lav trafikk reduserer behovet for (etter)montering av adgangssystem

Ansattes sikkerhet

Hvor stort behov er det for å ha full kontroll på hvem som befinner seg i bygget?

Lokaler i et byområde med mye aktivitet øker behovet for å hindre at uvedkommende tar seg inn og stjeler lommebøker, mobiltelefoner og andre verdisaker fra ansattes arbeidsplasser.

Sonesikring og bevegelsesfrihet

I hvilken grad ønsker oppdragsgiver å avgrense deler av bygget? Er det behov for å sperre tilgang for de som ikke har noe i en sone å gjøre? Her kan du komme med råd om å skape et frihetsrom for de som jobber der, slik at de kan bevege seg fritt mens det likevel er sikkert.

Gjesters adgang

I et bygg med mange besøkende må adgangssystemet kunne håndtere gjester. Denne gruppen bør også føle seg velkommen og kunne bevege seg i ulike områder, eventuelt sammen med personell som har daglig adgang.

Da kan du snakke om detaljer som selvbetjent utstedelse av midlertidige adgangskort med kode til dører de skal ha adgang til, og gjerne en bonus i form av tilgang til trådløst internett.

Samlet risikovurdering

I det hele tatt skal dere i samtalen foreta en risikovurdering av bygget og virksomhetene det huser. Hva er risikoen, og hva er behovene for å begrense ferdsel og adgang sett opp mot bevegelsesfrihet så ansatte kan utføre arbeidsoppgavene uten å snuble i sikkerhetstiltak til stadighet?

Økonomi

Graden av økonomisk handlefrihet spiller selvsagt en rolle. Det er liten vits i predike avanserte løsninger som du egentlig vet at kunden ikke har mulighet eller vilje til å finansiere.

Gjør gjerne litt research på eiendomsselskapet eller virksomheten. Det skader ikke å vite litt om sikkerhetsbehov og likviditet i forkant av den felles kartleggingen.

Etter en slik samtale vil du kunne anbefale løsninger som er mer i tråd med de faktiske behovene, inkludert forhold som de selv ikke har tenkt på - og som du ikke kunne ha tatt med i vurderingen uten denne ekstra kunnskapen.

Gratis proffguide: Lås- og adgangssystem for dummies Last ned nå