Mekanisk eller elektronisk adgang

Både låsesmed og elektroinstallatør kan ha utfordringer med å anbefale den rette adgangsløsningen: Bør det aktuelle byggprosjektet ha mekanisk eller elektronisk adgangssystem? Svaret ligger i økonomi og sikkerhetsbehov, men det er ikke sikkert at kunden er nødt til å velge det ene eller det andre.

Når byggherre eller byggeleder ber om veiledning i valg av låssystem, må du ta hensyn til hvilket behov oppdragsgiveren har. Tradisjonelle låser i et mekanisk adgangssystem kan gjøre nytten for noen virksomheter, mens andre vil ha behov for egenskapene som ligger i elektronisk adgangssystem.

Last ned gratis proffguide: Lås- og adgangssystem for dummies

Patentert

Et mekanisk adgangssystem er et tradisjonelt låssystem. Kjernen er et patentert låssystem der én nøkkel gir adgang til flere låser.

Adgangskontrollen ligger i tildeling av nøkler. Den enkelte medarbeider får en nøkkel som kan benyttes i de låsene han eller hun har behov for å låse opp og igjen.
Sikkerheten ligger i at nøklene ikke kan kopieres hvor som helst, men krever dokumentasjon fremlagt for låsesmeden som skal gjøre jobben.
Noen har behov for tilgang til en rekke dører, mens andre kan nøye seg med inngangsdør, kontor og et lagerrom.

Personvern

Med et elektronisk adgangssystem beveger vi oss - ikke overraskende - over på elektroniske løsninger. Du åpner en dør ved å vise adgangskortet for en kortleser. Den registrerer om kortet er autorisert før låsen åpnes. Samtidig kan systemet registrere tid, dato og hvilket kort som benyttes, slik at passeringen er sporbar.

Ved å kombinere kort og en pin-kode, knyttes en konkret person til passeringen. Slike data kan enkelt logges. Av personvernhensyn er det begrensninger i lagring og bruk av slike loggdata.

Les også: GDPR for leverandører

Elektromekanisk

Mellom disse to teknologiene finner vi elektromekaniske låssystem. Låsen ser ut som en ordinær mekanisk konstruksjon, men sylinderen er utstyrt med en motorisert kjerne. Den får strøm fra batteriet i nøkkelen og fungerer først ved bruk av korrekt nøkkel.

Nøkkelen kan kobles til systemets sentral over kryptert internettforbindelse og laste ned autorisasjon til ulike låser etter behov. Først da vil sylinder og nøkkel utveksle autorisasjonsdata og godkjenne hverandre, slik at nøkkelen kan vris rundt og åpne låsen.

Dette er løsninger som egner seg for adgangskontroll på spredte bygg, som våpenlagre, veibommer, pumpestasjoner og basestasjoner innen telekom. Mens en elektronisk lås i et ordinært bygg har batteri eller kablet strøm, har sylinderen i en elektromekanisk lås ingen egen energikilde. Dermed kan den stå på steder hvor det er vanskelig med strømforsyning. Den kan også brukes på steder utsatt for vær og vind uten bli svekket.

Mekaniske låser kan oppgraderes med elektronisk sylinder og dermed integreres i ett og samme adgangssystem.

Stasjon for autorisasjon av elektromekanisk nøkkel i adgangssystemet Cliq.

Komplett adgangskontroll

Elektromekanisk egner seg også til selve skallsikringen av et ordinært næringsbygg. Mens innerdørene gjerne har elektroniske låser og kortlesere, er ytterdører og porter er avlåst med sylinderlåser. Hvis bygget har et online adgangssystem, kan skallsikringen oppgraderes med elektromekaniske sylindre og dermed integreres i adgangssystemet. Fordelene er blant annet

  • oversikt over passeringer
  • tapt nøkkel kan slettes fra systemet og dermed bli ubrukelig
  • redusert arbeidsbelastning ved at tapt nøkkel ikke krever ny sylinder

I sum betyr dette at du som leverandør av låssystemer og adgangskontroll gjerne kan foreslå adgangskontroll på alle passeringspunkter, inkludert dører som i dag har «gamle» mekaniske låser.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 15. juni 2017 og er senere oppdatert og revidert.