Hvorfor boer laasesmeden alltid anbefale et patentert laassystem.jpg

Utgangspunktet for deg som låsesmed er mer enn bare "å låse døren". Du skal sikre bygget. Derfor bør du gi veiledning om et patentert låssystem.Du er ikke den første som møter argumentet om at låser fra låsesmed er altfor dyrt. Kjedebutikkene selger jo låser for noen hundrelapper, og de er til og med forsikringsgodkjent.

Nå er det et alternativ å hoppe på priskonkurransen i den delen av markedet, men du skal ikke selge låser. Du skal levere sikkerhet.

Ta gjerne en kikk på noen grunnleggende poenger for bransjen.

Sikkerhetsnivå

Forskjellen mellom en billig lås fra byggevarebutikken og et patentert låssystem fra fagbransjen er nettopp nivået på sikkerheten. Fellesnevneren er at mennesker mister og roter bort ting.

En ikke-patentert nøkkel kan lett kopieres og erstattes hos nøkkelsliperen på kjøpesenteret. Et patentert system er kopibeskyttet i opptil 20 år. Da er det kun en autorisert låsesmed som kan tilvirke en ny nøkkel, og kunden er tryggere på at det ikke flyter av kopier.

Patenterte fordeler

Med dette utgangspunktet kan vi se nærmere på egenskapene ved et patentert låssystem - og hvorfor din oppdragsgiver vil dra nytte av det:

  • Kopibeskyttelse
  • Oversikt
  • Kontroll

Du har sannsynligvis god kompetanse på disse områdene fra før, men det er nyttig å sette det litt i sammenheng med leveransene. Mitt formål nå er å hjelpe deg med rasjonelle argumenter overfor kundene.

Beskyttelse

Patentet som beskytter nøklene mot kopiering innebærer at du kan skilte med patentbeskyttede systemnøkler med begrenset sirkulasjon: Du som autorisert leverandør har kontroll på omfanget av systemnøkler. Den som forvalter bygget og sikkerheten der får da mulighet til å ha oversikt over hvem som er tildelt nøkkel.

Vær varsom med å legge skjul på realitetene. Begrenset kopimulighet betyr ikke at piratkopiering er utelukket. Det har vært noen medieoppslag om slike tilfeller, dessverre.

Og teknologien for å 3D-printe kopier finnes, selv om den foreløpig er begrenset til enklere produkter. Dermed er det teknisk mulig å fikse uautoriserte kopier av systemnøkler, men det er strengt ulovlig.

Serviceavtale

Når en virksomhet eller et boligsameie satser på et patentert låssystem, kan du med fordel inspirere dem til å tenke sikkerhet over tid. Hvis en nøkkel går tapt, bør tilhørende sylindre skiftes ut. Ellers vil sikkerheten svekkes. Det kan sitte litt langt inne å bestille en slik jobb, spesielt på privatmarkedet. Årsaken er blant annet usikkerhet om kostnader. Les: De er redd for at dette skal bli fryktelig dyrt.

Hva med å foreslå en serviceavtale som inkluderer en fast pris på den type oppdrag? Forutsigbarheten kan senke terskelen og bidra til å opprettholde sikkerheten.

Les mer her.

Kostbar holdbarhet

Patenterte systemer er utbredt. Utfordringen er at låsene blir sittende lenge etter at patentet er utløpt. Fremdeles vil det være umoralsk å lage uregistrerte nøkkelkopier, men det er fullt lovlig. Med andre ord mister forvalterne oversikten, og sikkerheten svekkes.

De aller fleste norske virksomheter er mangelfullt sikret, i så måte. Det er et argument for å anbefale å bytte til et låssystem med et gyldig og fersk patent.

Motargumentet kan fremdeles være at kostnadene blir høye. Hva er alternativet? Bygget kan låses, men det er ikke sikret mot besøk av uvedkommende. Og hva blir kostnadene i kjølvannet av en slik visitt?

Syns du at dette er brukbare råd og argumenter for å benytte et patentert låssystem? De er ikke beskyttet mot kopiering - så du kan servere dem til potensielle kunder med god samvittighet.

Gratis proffguide: Lås- og adgangssystem for dummies Last ned nå

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 27. juli 2017 og er siden oppdatert.