Adgangskontroll skal jeg anbefale online eller offline.jpg

Om du skal gå for å levere online eller offline adgangssystem avhenger av hvilke funksjoner oppdragsgiver har behov for.

De to løsningene har ulike egenskaper og dekker ulike behov.

  • Online adgangskontroll har enten en kablet eller trådløs forbindelse med en sentral.
  • Et offline-system har ingen direkte forbindelse med sentral.

Begge fungerer ved at brukeren trekker eller sveiper nøkkelkortet med eller uten pinkode, for å låse opp en dør. I et online-system kommuniserer kortleseren direkte med sentralen for å bekrefte kortets autorisasjon. I et offline-system er denne informasjonen lagret i kortleseren lokalt eller i kortet. Nøkkelkortet er bærer av autorisasjonsdata.

Offline er en rimeligere løsning og passer for mindre virksomheter med få dører der det er behov for adgangskontroll. Hvis et par gründere leier et lokale og skal flytte, kan de enkelt ta med seg utstyret over til de nye kontorene. Noen vil velge offline av hensyn til strenge sikkerhetskrav. Når det ikke foregår datakommunikasjon trådløst, er det heller ingen steder å tappe informasjon. Slike behov finner man nok mest i noen enheter i Forsvaret eller bedrifter med tilsvarende sikkerhetskrav.

Her kan du laste ned kjernekompetanse i en e-guide.

Kryptert

Som leverandør kan du normalt anbefale et online adgangssystem som mer enn sikkert nok. Årsaken er at datatrafikken er kryptert og dermed til liten nytte for uvedkommende som måtte greie å fange opp informasjonen.

Offline kan være rett løsning når du skal etablere et adgangssystem i store arealer med lange avstander. Her blir kabling fort fordyrende.

Trådløs online fungerer dårlig på tvers av bygg. Nesten alt av adgangssystemer er online i skallet og de mest trafikkerte dørene innendørs, samt de dørene innendørs som krever høyest sikkerhet. De resterende dørene med mindre trafikk settes opp med trådløs offline eller trådløs online. Det kan være kontordører, møterom, kantine, boder og kott.

En fordel med online-løsninger er at virksomheten hele tiden har full oversikt over driftsstatus. Kortlesere, elektroniske låser og andre komponenter gir beskjed til sentralen hvis det oppstår feil eller skader. Den samme egenskapen gjør den potensielt sårbar: Hvis systemet går ned, vil heller ikke andre feilmeldinger formidles.

Nye data

Forvaltningen av de to systemene er ulik. Nye brukere i en offline-løsning legges til på vanlig måte i systemet, men endringene trer ikke i kraft før ny data skrives inn på adgangskortet. Det foregår på en bordleser hos operatøren eller på en oppdateringsleser plassert eksempelvis ved hovedinngangen.

Brukeren tar da kortet med til de aktuelle kortleserne, og med oppdatert adgangsinformasjon, kommer brukeren inn i de aktuelle dørene. I en online-løsning kjøres slike oppgraderinger i sanntid over kabel eller trådløs forbindelse.

Budsjett

Budsjettet til den som skal ha leveransen spiller en rolle for valg av offline eller online adgangssystem.

  • Offline er som nevnt rimeligere, mye fordi installasjonen er enklere.
  • En kablet online-forbindelse kan kreve mye trekking av rør og kabler.
  • Trådløs-varianten trenger normalt et antall hub-er mellom komponentene og sentralen for stabil kommunikasjon. Dette trekker inngangskostnaden opp.
  • Ren kablet forbindelse er mest kostbar og kan være eneste løsning hvis det er mye betongvegg og stålkonstruksjoner som vil forstyrre trådløse signaler.

Her må du bidra til en analyse av de behovene som oppdragsgiver har.

Trenden er at en voksende andel velger online. Det har helt klart de største fordelene fordi du får så mye mer fleksibilitet i systemet. Endringer som må gjøres kan ekspederes umiddelbart. Komponenter kan fjernstyres, og systemeier har full statuskontroll på alle dører.

Konflikt

Et praktisk tips når du skal montere trådløst:

Hvis det er mye annen trådløs teknologi i lokalene, kan du møte på utfordringer. Komponentene kan forstyrre hverandre. Hvis det ikke er planlagt for at en wifi-ruter til internettforbindelsen skal fungere parallelt med det trådløse online adgangssystemet, kan radiofrekvensene komme i konflikt og forstyrre funksjonene. Radiokanalene kan forandres slik at kanalkonflikter blir eliminert, men det koster tid og feilsøking før ting kommer i orden.

 Gratis proffguide: Lås- og adgangssystem for dummies Last ned nå