Interiør i næringsbygg med en ekstrem trappeløsning for å illustrere at byggets egenskaper påvirker valg av adgangskontroll - trådløs eller kablet.Bør du installere kablet eller trådløs forbindelse i adgangskontrollsystemet? Fasiten ligger i det enkelte byggprosjektet du skal levere til. Som låsesmed eller installatør må du også avklare sikkerhetsbehov - og budsjett.

Elektroniske løsninger som gir kontroll med hvem som har tilgang hvor - og på hvilket tidspunkt de benytter seg av den tilgangen. Det er kjernen i elektronisk adgangskontroll.

Teknologien har vært på markedet i mange år, men er likevel ny for mange. Ikke bare for låsesmeder og montører, men også elektroinstallatører og elektrikere ute på byggeplass. Med andre ord er det ikke unormalt å føle seg usikker på valgene som skal gjøres.

Her finner du et lynkurs hvis du føler deg litt grønn.

Alternativene

En rekke forutsetninger avgjør om bygget bør ha kablet eller trådløst. Vi kan jo starte med å se på forskjellene:

Kablet online adgangssystem var først på markedet. Da snakker vi om at kommunikasjonen mellom sentral og kortleser/låser skjer gjennom signalkabler. Med kablet online skjer kommunikasjonen i sanntid.

Senere fikk vi offline systemer. Her er det ofte batteridrevne kortlesere som ikke kommuniserer med sentralen. Det er med andre ord isolert elektronikk ved døren. Informasjonen ligger i hvert nøkkelkort, og oppdatering av informasjon om adgangsrettigheter krever at du mater inn nye data til nøkkelkortet fra en online kablet oppdateringsleser som står strategisk plassert, eksempelvis ved inngangsdøren.

Denne oppdateringsleseren åpner gjerne hovedinngangsdøren samtidig som den oppdaterer adgangsrettighetene til offline-låsene som finnes i bygget.

Trådløst online adgangssystem er siste versjon av disse løsningene. Her er det radiosignaler mellom sentralen og låsene. Låsene er gjerne også batteridrevne slik at de fungerer helt uten kabel. Med trådløst online skjer også kommunikasjonen i sanntid.

Les også om kryptert kommunikasjon i adgangskontrollsystemet.

Dørmiljø

Nå skal vi konsentrere oss om online-løsninger. Fellesnevneren er at sentralen har direkte kontakt med lås og kortleseren ved en dør. Sentrale egenskaper er:

  • Endringer i systemet kan gjøres raskt og umiddelbart fra sentralen
  • Justeringer og kommandoer kan gis til én eller flere dører, som å låse opp

Sensorer og programvare gir mulighet for umiddelbar varsling av uregelmessigheter, som at noe ikke virker eller at en dør som skal være låst likevel står åpen.

Det som skiller de to teknologiene er kommunikasjonen mellom sentral og dørmiljø. Som nevnt er det kablet forbindelse eller trådløse signaler over radiofrekvenser.

Hvis det er snakk om et nytt bygg, benyttes gjerne kablet forbindelse til inngangsdører og porter, altså skallsikringen. Internt foretrekkes trådløst.

Årsaken er at kablet oftest har høyere sikkerhet, og sikkerhet er viktigere for skallsikringen. Og inne er det noen kroner å spare på å velge trådløst.

Konstruksjonen

En viktig forutsetning er byggets konstruksjon. Komponentene i adgangssystemet har omtrent samme kostnad, enten det er kablet eller trådløst. Det som trekker opp kostnadene på en kablet forbindelse er en komplisert og dermed tidkrevende installasjon.

Nybygg med åpne vegger innbyr til å trekke rør og kabler før veggene lukkes.

Hvis veggene er lukket, vil det ofte være regningssvarende å satse på trådløst. Det kan være tilfelle ved renovering og ettermontering av adgangssystemer. Men veggene kan ha betong eller metall som forstyrrer signalene, så du må likevel anbefale kabling.

Men omfattende boring i betong er kostbart, og da kan alternativet være en kombinasjon av kablet og trådløst - eventuelt med flere noder for å få stabile trådløse signaler.

Sikkerhetsnivå

Du kan få spørsmål om den digitale sikkerheten ved de to alternativene. Kablet forbindelse oppfattes som sikrere fordi uvedkommende må ha tilgang til signalkablene for å hente ut informasjon.

For de aller fleste virksomheter vil et trådløst system være sikkert nok. Signalene er kryptert, slik at uvedkommende som hacker datatrafikken ikke vil ha noen nytte av informasjonen.

Kommunikasjonen mellom nøkkelkort/leser og sentral er faktisk sikrere enn nettbanken: Banken krever kun autentisering av brukeren, mens i et adgangssystem er det et krav at alle enheter autentiserer seg.

For både kablet og trådløst er det det større risiko for systemstopp enn datahacking: Elektronikken er avhengig av batteribackup for å fungere ved strømbrudd. I sjeldne tilfeller oppstår det hyppige strømbrudd, og da rekker ikke batteribanken å lades opp. Resultatet er adgangssystem som ikke virker.

Dialog

En tredje kommunikasjonsform blir altfor ofte oversett: Dialog mellom aktørene i et prosjekt. Et trådløst system kan bli forstyrret av andre trådløse enheter, som wifi-rutere og trådløse nødutgangsskilt.

Hvis du ikke utveksler informasjon med leverandørene av slike komponenter, kan de komme i konflikt med ditt system hvis de monteres for nær hverandre. Resultatet kan bli at ingenting virker før radiokanalene tilpasses.

Ha en åpen dialog med oppdragsgiver om egenskapene til kablede og trådløse systemer. Og snakk med andre leverandører på byggeplassen. Da blir du bedre rustet til å levere et adgangssystem som innfrir.

Gratis proffguide: Lås- og adgangssystem for dummies Last ned nå

Dette blogginnlegget ble publisert første gang 13. juli 2017 og er senere revidert og oppdatert.