Adgangskontroll-betyr-ikke-at-du-skal-droppe-lassystem.jpg

Elektronisk adgangssystem installeres gjerne for å oppnå adgangskontroll med enkel administrasjon og drift. Praktiske, økonomiske og sikkerhetsmessige forhold gir fortsatt behov for det mekaniske låssystemet.

Vi kan starte med en begrepsavklaring siden det er ulike krav til avlåsing av forskjellige deler av bygget.

Definisjonen på et låssystem varierer, både mellom faggrupper og internt blant låsesmeder. Noen syns det blir feil å skille mellom låssystem og adgangssystem når begge sørger for avlåsing.

Andre oppfatter låssystem som den mekaniske varianten, med sylinder og tradisjonell nøkkel. Altså at de elektroniske låsene for intern adgangskontroll mellom soner inne i bygget ikke er et låssystem.

På den annen side omfatter adgangssystemet også låsefunksjoner som holder dørene lukket og låst for andre enn de som har nøkkelkort med rett tillatelse.

Jeg mener at vi skal skille begrepene slik låsesmeder flest gjør: Et låssystem er et mekanisk system med sylinder og nøkkel.

Tips: Last ned Proffguide for dummies

Tenk låssystem 

Låssystemet ivaretar ønskemålet om styrt adgang på dører der hvor det ikke er økonomisk forsvarlig med adgangskontroll. Det brukes også som en overstyring av elektroniske låser. For å innfri kravet om FG-godkjent avlåsing, skal det også være en sylinder på adgangskontrollerte dører.

Og da er det smart å tenke låssystem. Med patentert låssystem får du full kontroll over dine nøkler og nøkler som er beskyttet mot uønsket kopiering. Tenk deg at bygget har 16 dører med behov for sylinder.

Dårlig planlegging kan føre til at byggeier ender opp med 16 ulike låse og nøkler. Det blir mye å holde styr på. Da er det mye enklere å administrere et komplett system enn individuelle låser.

Skallsikring

Innendørs er det ofte dører som må tilfredsstille det samme sikkerhetskravet som i skallsikringen. Hvis et bygg huser flere virksomheter, skal den interne inngangsdøren til hver av dem ha skallsikring.

Og internt i hver bedrift kan flere rom ha funksjoner som utløser behov for FG-godkjent sylinderlås. Her er det smart å foreta en kartlegging av behovene i hvert lokale og komme med dine anbefalinger. Kritiske data i et serverrom bør sikres ekstra. Det samme kan være tilfelle med et arkivrom.

Du kan også oppleve at forsikringsselskapet allerede har kommet med sine krav til FG-godkjent avlåsing av slike rom. Fordelen med en FG-godkjent lås er ikke bare at den er godkjent, den er også sikrere.

Utprøvd

Utbyggeren som du har kontrakt med vil vanligvis ønske et elektronisk adgangssystem. Hensikten er blant annet å etablere adgangskontroll for å kunne kontrollere hvem som får tilgang til hvilke lokaler. Og administrasjonen av en slik løsning er enklere med programmerbare nøkkelkort enn nøkler og låser. Elektronikken er veletablert og utprøvd, og den er til å stole på.

Ulempen er ekstremsituasjoner som hyppige og langvarige strømbrudd. Da risikerer du å måtte rykke ut fordi backup-batteriene er tappet og ikke fått mulighet til å lade seg opp igjen.

Det er heller ikke utenkelig med strømbrudd fordi en kabel blir kappet ved et uhell under utbedringsarbeider i veggene. I slike situasjoner blir adgangssystemet satt ut av spill, og det er nødvendig å kunne betjene døren med et låssystem.

Med andre ord er det klokt å anbefale et låssystem parallelt med den elektroniske adgangskontrollen. I eksisterende bygg kan det være snakk om rett og slett å beholde eksisterende låssystem, men det er en fordel med et nytt system hvis det betyr at det er et moderne system med et oppdatert patent. Da vil brukerne alltid ha en overstyringsmulighet.

Elektromekanisk

Den mer detaljerte tilbakemeldingen du kan gi som leverandør er at grensen mellom mekanisk låssystem og elektronisk adgangskontroll er i ferd med å bli visket ut. Årsaken er introduksjonen av elektromekaniske låssystemer.

Her sitter det elektronikk og strømkilde i nøkkelen, mens sylinderen og elektronikken her er «død» inntil den får strøm og dataspørring fra nøkkelen. Nøkkelen kan lastes med flere tilganger på linje med en nøkkelkort, og bruken blir registrert i sentralen. Dermed kan også skallsikringen og mer spredte bygg og lokaler innenfor samme organisasjon nyte godt av adgangssystem.

Så du kan gå lenger enn å anbefale låssystem i tillegg til den elektroniske adgangskontrollen: Låssystemet kan integreres i adgangssystemet.

Gratis proffguide: Lås- og adgangssystem for dummies Last ned nå