Serviceavtale på dør og adgangssystemer.jpg

Dørmiljøet består av mange komponenter som kan svikte hvis ikke produsentens anbefalte servicepunkter gjennomføres. Med en serviceavtale får både låsesmed og installatør ansvar for kontroll og vedlikehold av sine områder. Gevinsten er mer stabil drift for kunde og en jevn ekstrainntekt for leverandør.

Hensikten med en serviceavtale på dørmiljøet er å gå over det hele, både mekanisk og elektronisk, for å sjekke om ting fungerer som det skal. Dette omfatter også adgangssystemet, som rent teknisk ofte er montert på siden av selve dørmiljøet. De opererer jo i samspill, og et ettersyn må sees i sammenheng.

Som låsesmed kan du med fordel samarbeide med en elektrokyndig på adgangskontrollen. Motsatt vil en installatør ha nytte av å hyre inn en låsesmed til å ta dørmiljøet på serviceoppdragene.

Last ned guide: Komprimert kompetanse om lås- og adgangssystem

Bygge tillit

Selvsagt er det et poeng at leverandøren kan hente ut mer penger av kundene med en slik avtale. Men vel så viktig er det å skape fornøyde kunder som følge av at lås- og adgangssystemene alltid er operative og ikke byr på driftsproblemer.

Forebygge

Jevnlig ettersyn bidrar til å forebygge problemer, som ved å bytte batterier i elektroniske låser hvert år. Det samme gjelder sjekk av tilstanden til batteribackup-en til låser og kortlesere som har kablet strømtilførsel. Da forebygger du at ting slutter å virke og at folk ikke slipper inn.

Oppdateringer

Et annet sentralt punkt er å kontrollere at alle systemets komponenter og deres funksjoner fungerer optimalt.

En kortleser blir ikke så slitt når nøkkelkortet sveipes og ikke trekkes gjennom en leser. Derimot er det viktig å sørge for programvareoppdateringer.

Lås-as-a-service

Med et online adgangssystem kan du by på en ekstra god serviceavtale. Her er det mulig å holde fortløpende oversikt over tilstanden fordi systemet selv gir tilbakemeldinger. Hvis en motorlås begynner å bli sliten, vil det indikeres i systemet.

Det går et varsel til låsesmedens kontor, hvor du som leverandør kan sitte online og gjøre nødvendige utbedringer - eller rykke ut for å fikse. Her snakker vi om «Lås-as-a-service».

Samarbeid

Låsesmed og installatør vil som nevnt ha gjensidig utbytte av å samarbeide om en serviceavtale. Den som virkelig kan dørmiljø er låsesmeden, mens installatøren har sin styrke i adgangssystemene og strømforsyningen til dette.

I de aller fleste tilfeller kommer kundene til å kontakte låsesmeden når noe stopper opp - selv om årsaken ligger helt andre steder enn i låssystemet eller andre deler av dørmiljøet. Da kan en installatør være kjapt på banen.

Andre ganger er det snakk om problemer der helt andre fagfolk må på banen, som et skjevt dørblad på grunn av feilbelastninger. Men med et samspill dere to imellom, vil mange av oppgavene være dekket.

Effektivitet

Med separate serviceavtaler vil kunden derimot oppleve at en låsesmed tar «sitt område»: Smører alt fra hengsler til lås, kontrollerer at sluttstykket virker og justerer dørlukker. Hvis han avdekker feil utenfor sitt fagfelt, gir han beskjed til byggeier - som selv må følge opp og finne fagfolk til å ta disse problemene.

Dette viser tydelig at det er lettere å få til en god serviceavtale for de som leverer begge deler, både adgangssystemer og låssystemer sammen. Eller at elektroinstallatøren selger inn en avtale og leier inn en låsesmed til å ta låsdelen av oppgavene.

Gratis proffguide: Lås- og adgangssystem for dummies Last ned nå