IMG_0025 cr

Fellesdørene i borettslaget er trolig de komponentene i bygget som brukes mest. Trafikk ut og inn gjennom dagen betyr slitasje som krever vedlikehold. Moderne adgangskontrollsystemer er ikke noe unntak.

Et moderne adgangssystem gir beboerne den beste kombinasjonen av en enklere hverdag og sikkerhet som varer. Adgangssystemet er enten et mekanisk system med tradisjonelle nøkler eller et elektronisk system med kode og brikke. Elektronikken og teknologien er vanligvis lettstelt og har lang levetid, men noe vedlikehold er nødvendig.

Og ikke glem at sentrale deler av det vi kaller dørmiljøet fremdeles består av mekaniske komponenter, som også krever sitt ettersyn.

Vedlikehold handler om planlagte oppgaver som batteribytte, smøring og sjekk av tilstanden til komponenter. I tillegg er det mer kompleks elektronikk og programvare som skal ha ettersyn.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Fagfolk eller gjør-det-selv

Jeg får ofte spørsmål fra borettslag og sameier om de kan ta dette vedlikeholdet selv eller må overlate det til fagfolk. Noen beboere er nevenyttige ildsjeler som ønsker å lære seg å beherske adgangssystemet. Andre er mer på jakt etter å spare noen kroner i budsjettet.

Svaret er todelt. Noen oppgaver er enkle og krever ingen særlige forkunnskaper. Andre tiltak bør man overlate til fagkyndige som har opparbeidet seg kompetanse på området.

Vi kan jo se på ulike forutsetninger.

Det finnes mange deler i et dørmiljø som alle må vedlikeholdes for å fungere optimalt:

 • Låskasse
 • Sylinder
 • Hengsler
 • Elektrisk sluttstykke
 • Dørautomatikk
 • Leserenhet, som kodepanel eller kortleser

Å smøre hengsler og sylinder er en grei oppgave, men du må bruke de rette smøremidlene. Bytte av batterier i trådløse offline-enheter en gang i året byr sjelden på noen utfordringer. Sjekk av batteribackup til kablet motorlås i fellesdørene krever fagfolk.

Hard behandling

Utfordringer oppstår når noen «regner med» at de vet hva de gjør, ikke forholder seg til smøremidler, vedlikeholds-intervaller og andre detaljer angitt i FDV-dokumentasjonen. FDV kommer vi tilbake til.

Først noen skrekkhistorier. Jeg har selv vært borti borettslag som ikke har tatt vedlikeholdet på alvor.

Resultatet blir:

 • trege dører som ikke lukker seg igjen
 • et sluttstykke som henger seg opp
 • defekte og utdaterte batterier
 • treg automatikk på grunn av skjevheter i dør eller hengsel

Slike situasjoner kan oppstå når beboere uten forkunnskaper tar saken i egne hender. Når en ytterdør ikke lukker seg skikkelig, ser vi som regel én av to løsninger:

 • Folk øker styrken på dørlukkeren (pumpen over døren) slik at døren får litt ekstra fart og smeller igjen skikkelig. Dette fungerer i en periode, men blir en kilde til støy hele døgnet.
 • Folk kobler av dørlukkeren ved å trekke ut staget mellom pumpen og døren, slik at døren blir stående i åpen stilling. Hvis dette er en branndør, vil dette virke mot sin hensikt og heller bidra til at en brann sprer seg enn å hindre dette. I tillegg kan uvedkommende enkelt ta seg inn i borettslaget.

Les også: Den beste leverandøren for borettslag og sameie

Feil smøring

Ved et annet tilfelle fikk vi et parti med elektriske sluttstykker i reklamasjon. Først forstod vi ikke helt hva som var problemet. Etter å ha sendt dem til analyse, fant vi at sluttstykkene var fulle av olje.

Det viste seg at folk i borettslaget hadde smurt dem grundig og feil – uvitende om at dette bidro til at elektronikken slutter å fungere. Borettslaget måtte bytte ut alle de elektriske sluttstykkene, og det var ikke gratis.

Ukvalifisert fiksing over tid fører til at fagfolk må inn og utbedre, uansett, og det kan koste mer enn å ha en serviceavtale med en låsesmed som kjenner adgangssystemet.

FDV-dokumentasjonen

Mitt råd er at borettslaget kjenner til FDV-dokumentasjonen. Dette er en veiledning om rutiner og metoder for forvaltning, drift og vedlikehold av adgangssystemet og tilhørende komponenter gjennom byggets totale levetid.

Leverandøren har gjerne serviceavtalen på adgangssystemet og benytter denne dokumentasjonen som rettledning. Og dokumentasjonen må følges for å oppfylle garantivilkårene.

Om dere ikke har FDV-dokumentasjonen, så be leverandøren om en kopi og en forklaring av de viktigste punktene. Ved eventuelt bytte av avtalepartner senere er det nemlig praktisk å ha denne dokumentasjonen selv.

Ettersyn og kompetanse

For å oppsummere: Både et mekaniske låssystemer og adgangskontrollsystemet trenger jevnlig ettersyn for å fungere problemfritt, slik at nivået på sikkerheten ikke blir svekket.

Og den som gjennomfører vedlikeholdet må ha den nødvendige kompetansen.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›