Utette ytterdører - Rykker du i dørhåndtaket

En helt vanlig måte å sjekke om døren er låst er å gripe dørhåndtaket og rykke til. Sånt sliter på låsen og fører til at døren blir utett og fører til trekk. Her er et tips som løser problemet.

Spesielt på kvelden har jeg en gjentakende trang til å kontrollere sikkerheten på den hardhendte måten: Trykker ned dørhåndtaket og presser døren utover for å forvisse meg om at ytterdøren er låst for natten.

Utett dør

Når dør og lås utsettes for slik unødig slitasje, kan det gå ut over levetiden. Fallen som holder døren lukket presses delvis ut av sluttstykket i karmen, og resultatet er en utett dør. På kjølige tider av året kan det gi trekk og varmetap. Høyere fyringsutgifter og mindre behagelig innemiljø på grunn av en sånn uvane er jo ganske irrasjonelt.

I overgangsperiodene før og etter vinterkulden kan en utett dør føre til at det danner seg is i karmen. Det vil gi enda mer varmelekkasje fordi isen hindrer døren i å lukkes skikkelig.

Alt i ett

For min del ble jeg kvitt problemet ved å bytte ut lås og dørhåndtak med en ny alt-i-ett-løsning. Døren låses ved å vippe håndtaket opp, og nøkkelen vris rundt for å sperre låsen. Det smarte her er at også håndtaket låses fast og ikke kan trykkes ned. Da kan jeg fortsatt røske i døren for å sjekke om den er låst, men det blir ingen videre belastning på verken falle eller tetningslister.

Denne skissen viser prinsippet:

Skisse som viser hvordan Connect fungerer med dørvrider som låser døren.

Løsningen er nyttig på flere måter. Barn og eldre personer med svakere sene- og muskelstyrke kan ha utfordringer med å vri nøkkelen rundt i sylinderen. For eksempel kan en litt sliten dør ha en tetningslist som presser litt for mye på dørbladet, slik at de må presse døren inn og vri nøkkelen samtidig.

Med en slik kombinasjonslås har de mer å gripe i ved at det er dørhåndtaket som brukes til å låse.

Forsikringsgodkjent

Det finnes ulike varianter, der jeg gikk for Connect 2500 fra ASSA ABLOY. Samtidig oppgraderte jeg fra oval til rund sylinder og et sikkerhetssluttstykke, som begge er langt mer innbruddssikre.

For deg som har sansen for sikkerhetsdetaljer: Dette er da en forsikringsgodkjent lås klasse 5, som er det høyeste nivå av sikkerhet innen mekanisk avlåsning. Alt dette fikk jeg gjort uten store inngrep i døra. Det handlet bare om å bytte med det som var der fra før.

Litt inspirasjon hvis du har planer om å skifte ytterdør.

Nå skal jeg ikke påstå at det er mulig å se på strømregningen at døren holder mer tett. Derimot kan jeg underskrive på at det ikke lenger trekker kald luft i entreen.

Og det er en ganske behagelig gevinst ved siden av godfølelsen av bedre sikkerhet. I tillegg kan jeg fortsatt rykke i dørhåndtaket for å være sikker på at døren er låst…

Gratis sjekkliste: 7 tips for tryggere bolig Last ned nå