Hvor viktig er det å ha en FG-godkjent lås

En slik godkjenning av låsen er i praksis avgjørende for at verdiene dine har en viss sikkerhet mot innbrudd og tyveri. FG-godkjenningen har dessverre noen svakheter du må være klar over.

Teknisk handler FG-godkjenningen om at låsenheten på dørene i boligen din er godt nok sikret mot innbrudd. Tidligere her i Låsbloggen har vi pekt på fysiske egenskaper som at

  • sylinderen skal være såpass bygget inn i låsen at det ikke er mulig å slå den løs
  • nøkkelen skal dreies 360 grader før døren går i lås

Les mer: Bytte lås - hva skal jeg velge?

FG-ordningen

Bak slike regler ligger et kontinuerlig arbeid hos FG Skadeteknikk, som utarbeider kravene som leverandørene må oppfylle for ulike grader av FG-godkjenning av sine produkter. FG står for «forsikringsgodkjent».

Virksomheten er en del av Finans Norge Forsikringsdrift og ble frem til 2017 kalt Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd.

Formålet til FG er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.

Last ned sjekkliste: 7 tips for en tryggere bolig


Varer evig

Godkjenningsordningen ble etablert i 1977, og her finner vi svakheten i systemet:

Hvis du har en gammel, men fungerende FG-godkjent lås i ytterdøren fra begynnelsen av 80-tallet, er den formelt fremdeles FG-godkjent. Den går ikke ut på dato. Selve godkjenningen utløper etter en viss tid, og godkjenninger kan bli trukket tilbake av FG. Men så lenge en lås var FG-godkjent da den ble satt inn, er du «berget» til evig tid.

Du kan kanskje oppnå en liten rabatt hos forsikringsselskapet ved å benytte FG-godkjente låser. Det er derimot den eneste fordelen med de gamle låsene.

Låskasser, sylindre og beslag blir stadig utviklet til det bedre. De fungerer bedre over tid, tåler mer av vind og vær, og ikke minst byr de på stadig tøffere utfordringer for uvedkommende som prøver å bryte seg inn. Derfor kan du med fordel fornye låsene med noen års mellomrom.

Nye regler

Og når du setter inn en ny lås i døren anbefales det å montere et produkt som er godkjent etter de siste FG-reglene. De ferskeste er fra desember 2017.

Regelverket er utarbeidet for næringsbygg, men det anbefales å sette inn låsenheter med slik godkjenning også i privatboliger. Det gir deg noen solide hakk bedre sikkerhet.

Så enten du bygger nytt eller oppgraderer sikkerheten i eksisterende bolig, kan du med fordel be fagfolkene benytte produkter med gyldig FG-godkjenning.

Hensikten med å benytte en FG-godkjent lås er som nevnt innbruddsikringen. En nyere lås vil ha en bedre styrke og kvalitet enn en versjon uten denne godkjenningen. Den er sikret mot dirking og motstandsdyktig mot boring.

Elektronisk dørlås

Prinsippet er det samme for elektronisk dørlås. Her finnes det et stort utvalg med ulike kvalitet og nivå på sikkerheten. Sjekk at den elektroniske dørlåsen du velger faktisk har FG-godkjenning, så er du på trygg grunn. Også her er det kommet nye regler. De er utarbeidet for bransjefolk og bruk i næringslivet, men det er lov å ta et dykk.

En FG-godkjenning er med andre ord vesentlig for både mekaniske og elektroniske dørlåser.

  • Da vet du at de er mer robust til å motstå innbrudd enn ikke-godkjente låser
  • Godkjenningen gir derfor en ekstra trygghetsfølelse
  • Og det kan vanke en rabatt på forsikringspremien
  • Men husk at gammel FG-godkjenning kan gi falsk trygghet

Her får du tips om noen konkrete grep du selv kan ta for å sikre boligen:

Gratis sjekkliste: 7 tips for tryggere bolig Last ned nå