Aptus ikke komplisert

Er du blant dem som tviler på nytten av borettslagets planer om å anskaffe et elektronisk adgangssystem? Virker det for dyrt og komplisert med adgangskontroll, porttelefon og mobilbaserte løsninger? Her får du noen svar.

Med et elektronisk adgangssystem er dørlåsene elektroniske og betjenes med nøkkelbrikker. Da har borettslaget full kontroll på hvem som har adgang hvor. Hvis en brikke går tapt eller en leietaker flytter ut, sørger leverandøren eller borettslaget selv for å deaktivere den aktuelle brikken. Den blir en verdiløs plastbit.

Egenskapene kan listes opp på denne måten:

  • Enkel betjening av låsene
  • Økonomisk forvaltning av løsning
  • Enkel sletting av tapte og utstedelse av nye adgangsbrikker
  • Forutsigbart vedlikeholdsbehov
  • Vedvarende høyt nivå på sikkerheten
  • Skalerbar løsning i forhold til behov
  • Alltid kontroll på hvem som har adgang hvor

Fellesdører

Det siste punktet handler om soneinndeling, der beboerne får adgang etter behov. Din brikke kan åpne alle fellesdører i hele bygningen samt egen inngangsdør, mens barnas brikke ikke kan åpne garasjedøren.

Hvis du skal ha inn en håndverker og du selv ikke er hjemme, kan du gi tidsbegrenset adgang.

Komplisert?

Anskaffelse og installasjon av slik adgangskontroll er ikke en uoverkommelig prosess. Start enkelt med elektronisk dørlås med kortleser og porttelefon på ytterdører, samt elektronisk lås og leser til garasje og andre fellesrom. Da har borettslaget etablert en god skallsikring, som det kalles.

Nå kan hver beboer vise en nøkkelbrikke foran kortleseren for å åpne en dør. Porttelefonen har kamera og forbindelse til smarttelefonen, slik at du kan se hvem som ringer på – og låse opp med mobilen. Vil du ikke bli forstyrret, kan du sette ringeklokken din på «ikke forstyrr».

Det ligger en ekstra trygghet i at den som kommer på besøk må vite hvem de skal til: De må hente frem navnet på beboeren på skjermen på porttelefonen ved inngangsdøren og ikke bare ringe på hos vilkårlige folk.

Dugnad og møter

Løsningen jeg sikter til er Aptus. Denne løsningen har også en funksjon for deling av informasjon og booking av felleslokaler. Det kan dreie seg om møter, dugnad eller ny bredbåndsleverandør. Motsatt vei kan beboere melde inn spørsmål til styret. Bookingtjenesten gir en ryddig bestilling av for eksempel tid i vaskekjelleren.

Etter hvert kan dere vurdere å investere i elektronisk lås på dørene til hver boenhet. Med en dørlås av typen Yale Doorman kan du benytte den samme brikken til alle dører i hele bygget, fra inngang, garasjeanlegg eller sykkelrom og opp til leiligheten.

Enkelt å administrere

Borettslaget må naturlig nok ha folk som kan håndtere deler av systemet, mens noe kan settes bort til leverandøren. Den daglige driften av elektronisk adgangskontroll med porttelefoni er ikke så avansert. Alt blir administrert i en web-portal hvor driftsleder eller et styremedlem aktiverer/reaktiverer brikker, styrer booking av fellesarealer, porttelefoner og boligkommunikasjon.

Kostbart?

«Dette blir dyrt» er en ikke sjelden kommentar til denne løsningen. Og sannheten er at oppstartskostnaden er høyere enn ved anskaffelse av vanlig lås. Gevinsten ligger i flere funksjoner og enklere nøkkelfri hverdag – for å bruke litt reklame-språk. Men det viktigste er at borettslag og sameie får et nivå på sikkerheten som ikke reduseres over tid i form av nøkler på avveie. Og da vil dere nok også oppleve at driftskostnadene går ned.

Sunn skepsis

Du er ikke alene om å ha en sunn skepsis til elektronisk sikring og adgang. Det er bare naturlig at det dukker opp en del spørsmål. Løsningene er imidlertid godt etablert og fungerer stabilt. Borettslaget kan hele veien støtte seg på leverandører som kjenner systemet og er med fra planlegging til drift.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›