Sameie borettslag gul bygning

Hvilket lås- og adgangssystem dekker behovene til borettslag og sameier? Her har jeg samlet noen kriterier som styret kan gå etter.

Jeg møter ofte et boligkooperativ som har konkludert med at de vil ha et nøkkelfritt system. Bakgrunnen er gjerne at det gamle patenterte låssystemet er gått ut på dato på flere måter:

  • Det er gammelt og slitent i mekanikken
  • Ingen har kontroll på hvor mange nøkler som kan være på avveie etter flere tiår med inn- og utflytting
  • Patentet har gått ut på dato, slik at sikkerheten er svekket
  • Erstatning av tapte nøkler og utskifting av sylindre som konsekvens gir uønskede kostnader hvert år

Beste adgangskontroll?

Lyse hoder i borettslagets styre tar kontakt med flere potensielle leverandører for å få mer kunnskap om løsninger og et innblikk i kostnadsbildet. Spørsmålet som går igjen er:

— Hva er den beste løsningen hos oss?

For å finne svaret på det, må vi se på behovene i det enkelte borettslag eller sameie. Og behovene påvirkes av hvem som bor der. Er det i hovedsak yngre mennesker, en blanding eller eldre personer?

Er det et garasjeanlegg som skal sikres? Har alle egen inngang eller er det også fellesdører? Felles kjeller for sykkelparkering? Vaskekjeller? Søppelrom?

Last ned guide: Adgangskontroll i borettslag og sameie

Offline er økonomisk

I et borettslag med en stor andel eldre og fellesdører, vil en kombinasjon av elektronisk adgangskontroll og dørautomatikk på inngangsdør til hver oppgang være nyttig. Dette er en løsning med automatisk åpning av døren straks en beboer holder adgangsbrikken opp foran kortleseren. Nå er vi inne på de nye kravene til universell utforming for bevegelseshemmede. De må innfris kun ved nybygg, men kan innlemmes ved renovering hvis det er livsløpsboliger i sameiet.

Grunnen til at jeg spør om fellesinngang vs. egen inngangsdør er et mulig behov for å splitte det elektroniske adgangssystemet i to.

På fellesinnganger, den såkalte skallsikringen, er det mest funksjonelt med et offline-system som ikke krever så mye installasjonskostnader. Offline-enheter krever ingen sentral kabling. Da er det enkelt å komme i gang med adgangskontrollen økonomisk. Man trenger strøm til adgangskontrollen i fellesdørene og et elektrisk sluttstykke, men man trenger ikke å installere et kablet kommunikasjonsnett i bygningsmassen.

All administrasjon skjer ved at adgangsbrikkene forprogrammeres til de dørene som de skal ha adgang til, enten av driftspersonellet eller leverandøren. Hvis en brikke senere behøver utvidet adgang, kodes enkelt brikken med ny informasjon.

Les også: Hva koster et adgangssystem

Privat elektronisk dørlås

Det samme offline-systemet kan benyttes på døren til hver boenhet. Ikke alle vil ha sansen for at en driftsansvarlig da vil kunne ha adgang til døren sin. I så fall kan disse dørene få en egen elektronisk dørlås som hver beboer selv har ansvaret for. Den betjenes med egne adgangsbrikker til hver bruker, og ingen andre enn de som bor i leiligheten har adgang til- eller kan administrere låsen.

Likevel kan den samme adgangsbrikken aktiveres på både fellesinngang og egen inngangsdør.

Fordelen med ett system eller et todelt samkjørt elektronisk adgangssystem er at den samme brikken kan benyttes til andre områder: Garasje, søppelrom, sykkelkjeller og lignende, som nevnt tidligere. I garasjen kan det installeres felles ladeanlegg for el- og hybridbiler, der hver bruker betaler for sitt strømforbruk ved å identifisere seg ved hjelp av adgangsbrikken.

Selv hver postkasse kan sikres med en elektronisk lås som aksepterer den samme adgangsbrikken.

Se også vår temaside om adgangssystem for borettslag og sameie.

Nøkkelfri hverdag

Nå er jo hele poenget med en slik oppgradering å få en enklere nøkkelfri hverdag. Her skal en av gevinstene være mindre mas og lavere kostnader når noen mister en nøkkel.

Med denne adgangskontrollen slipper man unna med å slette tapte brikker fra systemet og aktivere en ny – til en knapt merkbar kostnad. Ingen behov for utskifting av sylindre eller kostbare systemnøkler.

Både mekanikk og elektronikk krever et visst ettersyn og vedlikehold. Da er løsningen inngåelse av en serviceavtale med leverandøren, som kjenner systemet.

Gratis guide: Anskaffelse av nøkkelfritt adgangssystem  Adgangskontroll i borettslag og sameie Last ned nå