Aptus Borettslag anskaffeSliter borettslaget med sviktende intern informasjon, gamle låser eller mangelfulle rutiner for booking av felleslokaler? En samlet sikkerhets- og informasjonsløsning med trådløs porttelefon kan være løsningen, og anskaffelsen er ikke så komplisert.

Mange kjenner seg nok dessverre igjen i at ikke alle får med seg oppslagene på tavla om dugnaden neste uke. Og hvem har egentlig overtatt i tredje etasje etter gamle Hansvold? Er det du som har overtatt og ikke aner hvem naboene dine er?

Utfordringene i borettslag og sameier kan være mange, og flere av dem handler om sikkerhet og kommunikasjon. Vi har utviklet en løsning som håndterer begge områder. Her er det

 • elektroniske dørlåser på alle innganger
 • fjernåpning av ytterdørene med en porttelefon på smarttelefonen
 • informasjonsutveksling digitalt på en tavle i gangen, på pc-en eller mobilen
 • bookingsystem for vaskerom og andre felleslokaler

Detaljene i et slikt altomfattende adgangs- og informasjonssystem kan du lese om her.

Kartlegge beboernes behov

Når borettslaget eller sameiet vurderer å investere i en slik løsning, må styret finne ut hvilke behov som skal dekkes:

 • Hvor mange porttelefoner har dere i dag?
 • Hvor mange dører ønsker dere avlåsning på?
 • Hvor mange leiligheter er det i hver oppgang?
 • Hvordan fungerer avlåsning av bod?
 • Har alle tilgang til garasje?

Utfordringene bør kartlegges skikkelig:

 • Er det behov for en god løsning for å booke fellesarealer?
 • Har det vært innbrudd i boder eller garasjer?
 • Eller er de i realiteten usikret, og uvedkommende kan enkelt ta seg inn?

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Sikkerhet og informasjon

Videre er det greit å få en oversikt over hvordan sikkerheten i borettslaget håndteres i dag. Hva er tilstanden på låsene?

Og ta en kikk på rutiner for utveksling og distribusjon av informasjon:

 • Hvor får beboere informasjon fra styret i dag?
 • Hvordan fungerer booking av ulike rom eller eventuelt vaskemaskin?

Når dette er kartlagt, kontakter du et knippe låsesmeder og ber om innspill og tilbud. Her kan du få en antydning om hva ulike løsninger og funksjoner vil koste, og en spesialist kan komme på en befaring for å finne en løsning som passer hos dere.

Skreddersydd for sameie og borettslag

Etter befaring og dialog med de ulike leverandørene, kan et utvalg av dem inviteres til informasjonsmøte med beboerne. Her vil dere få muligheten til å stille spørsmål og få svar på ulike problemstillinger knyttet til ulike løsninger for adgangssystemer.

Samtidig får leverandøren mulighet til å avklare flere detaljer om beboernes behov og gi råd og veiledning på grunnlag av ønskene til borettslaget. Her kan det være lurt å gå i detalj på hvilke løsninger dere kunne tenke dere:

Er det for eksempel aktuelt at adgangskontrollen i systemet også omfatter postkasser, boder, fellesrom og garasje?

Administrasjon av systemet

Driften er et sentralt kapittel.

 • Skal styret drifte systemet selv eller sette det bort?
 • Sørger leverandør for vedlikehold og service av anlegget, og er dette eventuelt med i prisen?
 • Hvor komplisert er det å skulle drifte selv, om ønskelig?

Anskaffelse og drift av adgangssystemet

På grunnlag av styrets informasjon, befaring og input fra informasjonsmøtet, vil leverandøren kunne skissere et kostnadsbilde for anskaffelse og videre drift. 

Som oftest vil komponenter som elektronisk lås og porttelefon ha en fast pris. I tillegg skal anlegget holdes i gang, noe som krever ettersyn og jevnlige vedlikeholdsrutiner for å sørge for optimal levetid og for å oppfylle garantibetingelsene.

Ikke del opp bestillingen

Unngå å dele opp anskaffelsene med porttelefon fra én leverandør og elektroniske låser fra en annen etc. Da kan det fort bli problemer med at de forskjellige systemene ikke fungerer godt sammen. Og ikke minst kan det oppstå uklarheter om hvem som har ansvaret ved eventuelle feilmeldinger.

Velg en leverandør som er med på planlegging, prosjektering, montering, igangsetting og vedlikehold, slik at du har en garanti på at alt er i orden til enhver tid. Det vil si at dere også inngår en serviceavtale om drift og vedlikehold. Det skaper stabil drift og gir forutsigbare kostnader.

Flere detaljer om løsningen Aptus finner du på egen webside.

En komplett adgangskontroll

Etter en prosess som beskrevet ovenfor, vil dere sitte igjen med en god porsjon kunnskap om hva dere ønsker og hva de ulike leverandørene kan levere. Forhåpentligvis vil det gjøre det enklere å vurdere tilbud fra ulike leverandører.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›