Bruk av Aptus adgangsbrikke på kortleser ved inngangsdør.Et elektronisk adgangssystem som er overkommelig å drifte for borettslaget samtidig som det er brukervennlig for alle typer beboere – det kan være en utfordring.

Jeg har ofte samtaler med borettslag og sameier som har behov for noe nytt i forbindelse med renovering eller fordi det eksisterende adgangssystemet er utslitt. Et tilbakevendende tema er å finne balansen mellom funksjoner, drift, budsjett og brukervennlighet.

Typiske eksempler er leilighetskomplekser med en eller flere fellesinnganger, bod-arealer og garasjeanlegg. Mange beboere mener at de vanlige låsene har fungert fint, mens andre etterlyser en elektronisk variant. Til nå har styret hatt en del utfordringer med nøkler på avveie. De mistes, rotes bort eller blir ikke levert tilbake ved flytting.

Sånt skaper usikkerhet om hvem som faktisk har tilgang til hvilke dører i bygningsmassen. Og ikke minst vet du at det blir litt jobb og kostnader når fagfolk må hentes inn for å gjenopprette sikkerheten.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Ukjente behov for adgangskontroll

Etter en del sonderinger, blir konklusjonen gjerne å oppgradere til et elektronisk adgangssystem. I arbeidet med å finne den rette elektroniske løsningen er det smart av styret å snakke med flere potensielle leverandører.

Mer om denne prosessen finner du her.

Her er det en gevinst for oss leverandører, også: Vi får kartlagt behovene deres, sett fra vår vinkel og med våre erfaringer. Da kommer vi ofte over nye utfordringer som styret alene ikke har vært klar over.

Forutsigbarhet

De vanlige utfordringene er

  • gamle og slitte låser
  • bortkomne nøkler
  • uforutsette kostnader til utbedringer
  • behov for enklere driftsrutiner
  • ønske om forutsigbare driftskostnader
  • ønske om moderne, men likevel brukervennlig løsning

I tillegg oppdager vi ikke så sjelden at styre og beboere sliter med mangelfull kommunikasjon. Det kan være distribusjon av viktig informasjon eller booking av felleslokaler.

Sjekklisten ved anskaffelse av adgangssystem

Etter å ha samlet en del erfaringer om behov og utfordringer i borettslag og sameier, har jeg kommet frem til følgende oversikt over hvilke egenskaper dere bør sjekke ved valg av elektronisk adgangssystem. Fellesnevneren er begrepet «multisystem» som også håndterer booking og kommunikasjon.

For styret

En løsning som kan styres fra både pc og mobil vil gjøre jobben lettere for dere som har ansvaret for å forvalte løsningen. Med sanntidsoversikt over alle dører, adgangsbrikker og brukernes tilganger har dere kontroll på at sikkerheten er ivaretatt. Brukergrensesnittet bør være enkelt og ikke kreve inngående opplæring.

Tildeling av nye brikker administrerer du over nettet, og systemet varsler hvis det skjer noe galt.

For beboer

I en løsning som er designet for borettslag og sameier, kan hver enkelt bruker ha digital kontroll med sine dørlåser og adgangsbrikker. Tapt brikke varsles til styret gjennom en egen app på mobilen eller i en nettleser på pc-en. Hvis en beboer som ikke er hjemme skal slippe inn en håndverker eller gjest, kan porttelefonen betjenes fra mobilen. Dere kan også tillate at beboerne tildeler gjestekoder til besøkende, med tidsbegrenset adgang hele veien fra gateplan til leilighet.

Kommunikasjon

Et elektronisk adgangssystem som er beregnet på leilighetsbygg kan med fordel omfatte et informasjonssystem. Her formidler styret viktig informasjon til beboere samlet eller individuelt. Er det behov for å styre bruk av felleslokaler som aktivitetsrom eller vaskekjeller, kan brukerne booke tid i en kalenderløsning.

Løsningen

Nå skal jeg være åpen på at disse argumentene er skreddersydd for vår Aptus-løsning, men så er jo den skreddersydd for borettslag og sameier med fellesinnganger og felleslokaler. Den består av elektriske låser i skallsikringen, med tilhørende porttelefon med kortleser for adgangsbrikkene. I tillegg kan hver boenhet sikres med en tilpasset elektronisk dørlås av typen Yale Doorman. Tilpasningen er i hovedsak en funksjon for tilbakerømning, slik at den innfrir brannkravene.

Med en slik løsning på plass, er det duket for en enklere hverdag for både beboerne og dere som skal forvalte løsningen.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›