Borettslag låssystem ut på dato

Er du klar over at lås og nøkler i borettslaget eller sameiet kan ha gått ut på dato? Da er det enklere for uvedkommende å få laget nøkkelkopier og ta seg inn på steder de ikke har noe å gjøre. Her kan du ta ansvar uten for store hopp i felleskostnadene.

Hvis alle beboerne fikk installert nye låser med systemnøkler for over 20 år siden, er ikke sikkerheten lenger god nok. Her er det snakk om det fagfolk kaller et patentert låssystem som er beskyttet mot vilkårlig kopiering.

Patentet har imidlertid en begrenset varighet på normalt 20 år. I den perioden må en bruker kunne dokumentere eierskap til låssystemet hos en lisensiert låsesmed for å få filt nye nøkler.

Last ned guide: Adgangskontroll i borettslag og sameie

Kostbar sikkerhet

Den vanligste løsningen i sameier eller borettslag i dag er at alle har hver sin nøkkel til egen inngangsdør. Den samme nøkkelen kan også benyttes til en fellesinngang, bod og garasjeanlegg.

Hvis noen mister en slik nøkkel, betyr det at den må erstattes. Og alle sylindrene i alle låsene den passer til må skiftes ut for å hindre at uvedkommende får tilgang.

Med andre ord: Hvis sikkerheten skal opprettholdes, koster det en del penger hver gang en nøkkel går tapt. Hvis man overser dette, er sikkerheten på fellesområdene svekket.

Mye jobb

Realiteten for mange er at et ukjent antall nøkler er på avveie. Beboerne har mistet dem, lånt dem ut til håndverkere eller overlatt et eksemplar til en bekjent som vannet blomstene i ferien for tre år siden.

Styrets leder merker nok at det er en del ekstraarbeid med dette systemet, hvis dere har valgt å følge opp sikkerhetsrutinene ved tapt nøkkel eller når nye beboere flytter inn.

Og på toppen av dette kan altså hele låssystemet ha mistet sin verdi som fullgod sikkerhetsmekanisme fordi nøkler er på avveie og/eller fordi et patent ikke varer evig.

Les også: Slik sikrer du boligen etter innbrudd - eller helst før

Elektronisk lås

Dette er momenter som peker i retning av at det kan lønne seg å bytte låssystem der patentet er gyldig - eller gå over til elektronisk lås.

Borettslaget kan ha et elektronisk system på fellesdørene, hver inngangsdør, garasjeanlegg og postkassen. Låsene betjenes med kode, en app på mobilen eller en trådløs brikke i stedet for mekaniske nøkler.

Beboere som ønsker å beholde den gamle nøkkellåsen på egen inngangsdør inne i oppgangene, kan fint fortsette å benytte den. Handler det om estetikk, finnes det løsninger der den elektroniske låsen monteres på innsiden og ikke setter preg på dørens utside.

Enklere rutiner

På denne måten opprettholder dere sikkerheten over lang tid. Et viktig poeng er at ingen betror kodene til fellesanlegg til folk som ikke bor her.

Du som administrerer sameiet får enklere rutiner. En brikke kan også mistes, men da kan du slette den fra systemet. Det gjør den ubrukelig, og det er en rimelig affære å skaffe en ny brikke til den uheldige beboeren.

Noen tips: 7 grunner til å vurdere elektronisk dørlås

Driftssikkerhet

Plastikk og elektronikk er vel ikke til å stole på?

Det er et betimelig spørsmål å stille. I det daglige er sikkerheten høy, og driften er rimelig og enkel. Hvis systemet skulle svikte i en krisesituasjon, vil en oppegående løsning kunne overstyres med en mekanisk nøkkel. I praksis handler det om at brannvesenet kan låse seg inn ved hjelp av en brannøkkel i en sikkerhetskasse montert et sted på utsiden av bygget.

Neste skritt vil være å diskutere en slik løsning med resten av styret. Det er smart å trekke inn en fagperson, som en låsesmed, for kvalifiserte råd i prosessen med å anskaffe et elektronisk låssystem.

Gratis guide: Anskaffelse av nøkkelfritt adgangssystem  Adgangskontroll i borettslag og sameie Last ned nå