Jente betjener porttelefon fra Aptus med nøkkelbrikke ved inngang til borettslag sameie.

Når borettslaget eller sameiet vurderer å anskaffe et nøkkelfritt adgangssystem, bør det jo dekke de ulike behovene dere har, både hver for seg og i fellesskap. Løsningen kan være en såkalt adgangskontroll som også omfatter porttelefon og booking av lokaler og fellestjenester.

Flere spørsmål melder seg rundt anskaffelsen.

  • Hva får vi igjen for investeringen sammenliknet med vanlige nøkker?
  • Hvor brukervennlig er løsningen?
  • Vil det fungere over tid?

Nøkkelbrikke

I dag skal det ikke mer til enn et bilde av en nøkkel for å printe en 3D-kopi. Et elektronisk adgangssystem som betjenes med en nøkkelbrikke har ingen nøkler å kopiere. Når styret vurderer ulike løsninger, bør dere sjekke om de er smidige å bruke - at selve systemet er enkelt å forstå for alle beboerne. 

Se også gjerne på den varianten som håndterer både porttelefonen, logistikkoppgaver og elektronisk dørlås til hver boenhet. Ved å investere i et system som har flere funksjoner i ett, vil det ikke bare gjøre det attraktiv å skulle bo i borettslaget, men også tryggere og enklere både for driftsansvarlig og beboere.

Brukervennlig for alle

Med mange ulike mennesketyper blant beboerne, er det viktig at systemet dere tar i bruk er et som passer for de fleste. Flere borettslag har funnet svaret i Aptus, et adgangssystem der beboerne låser opp med en nøkkelbrikke. Når det ringer på døren, kan du bruke mobilen til både å se hvem det er og betjene porttelefonen.

I tillegg kan Aptus-løsningen benyttes til å distribuere informasjon til beboerne. Motsatt vei kan de melde fra om nødvendige tiltak eller gi beskjeder tilbake til styret/de som drifter løsningen. Og et bookingsystem gir dere en ryddig bruk av felleslokaler som vaskerom.

Disse funksjonene kan betjenes i appen, men flere velger også en digital informasjonstavle i oppgangen.

Mobil eller brett

Noen enkle tekno-detaljer:

Løsningen kan betjenes på den måten hver beboer foretrekker – med mobil, nettbrett, pc eller fasttelefon.

Noen kan være «plaget av» at folk ringer på når det ikke passer. En sykepleier ønsker å sove ut etter nattevakten.  Da kan dørklokken kobles ut for en angitt periode.

Den som vil, kan selv drifte deler av systemet. Hvis noen mister en brikke, kan de gå direkte inn på appen eller web-portalen og deaktivere brikken. Da slutter den å virke umiddelbart. Om brikken blir funnet, kan brukeren reaktivere den like lett.

Unngå nøkler fra port til leilighet

Hva med døren til hver leilighet når hoveddør, boder og fellesarealer er nøkkelfrie? Borettslaget kan velge å installere elektronisk dørlås også her. Yale Doorman betjenes med den samme nøkkelbrikken og kan administreres fra web-portalen og appen.

Styret trenger ingen spesialkompetanse for å håndtere den daglige driften av et komplett adgangssystem med booking- og porttelefoni for borettslaget. I web-portalen administrerer du raskt og enkelt brikker, booking, porttelefoner og boligkommunikasjon.

Og selve anskaffelsen bør ikke å være komplisert. Hva med å starte med en porttelefon til felles inngangsdører, samt noen lesere på eksempelvis alle fellesrom som avfallsrom, vaskerom, og sykkelrom?

Effektiv byggforvaltning

Selv ved å starte smått vil dere oppnå trygghet ved at dere alltid har kontroll på hvem som har adgang gjennom ulike dører til hvilke tider, samt at dere slipper at nøkler kommer på avveie.

I tillegg gir det en enkel og praktisk byggforvaltning – det er både kostnadseffektivt og enkelt å sperre brikker, samt aktivere nye.

Ta gjerne kontakt med fagfolk hos oss for flere detaljer og spørsmål:

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›