Borettslag med adgangskontroll, skal driften settes bort eller fikses selvBorettslag og sameier som vurderer å anskaffe et adgangssystem må også ta stilling til hvem som skal håndtere driften. Trenden er å sette bort disse oppgavene, men det er lov å gå mot strømmen.

Etter at adgangskontrollsystemet er installert og satt i drift, er det viktig å ha kontroll på rutiner for både drift og service. Det første handler om de jevnlige oppgavene med å slette og utstede brikker og kort, ta imot varsel om feil og bestille fagfolk til utbedring.

Det andre handler om å gå over mekanikk, elektronikk og programvare med faste intervaller for å forebygge problemer og sikre optimal drift.

Drifte adgangskontrollen selv

Jeg har vært i kontakt med mange borettslag som trives med å drifte adgangskontrollen selv. Da er det som regel noen i styret eller en vaktmester som tar på seg ansvaret – det er helt opp til hvert enkelt borettslag.

Størrelsen på borettslaget/sameiet er med på å avgjøre hvilken modell dere bør velge. Med mange boenheter vil jobben være ganske stor med tanke på antall dørlåser og omløp av brikker og kort.

Er det folk med kompetanse på området som er villig til å ta på seg jobben?

Alt om adgangskontroll og sikkerhet for borettslag og sameie har vi samlet på en egen temaside.

Sette bort driften

Om dere er et lite borettslag, kan belastningen på styret fort bli stor om man er usikker på rutiner og metoder. Det er ikke alle som foretrekker å være tilgjengelig på telefon hele døgnet. Med fulltidsjobb, familie og fritidsaktiviteter kan belastningen føles for stor. Derfor er det ikke uvanlig å sette bort driften av adgangssystemet til en tredjepart.

Spesielt de seneste årene har jeg opplevd det å sette bort driften som en trend. En styreleder i et borettslag sammenlignet det med leasing av kjøretøy: Du betaler en engangssum som innskudd og en månedlig sum for å ha en ny bil med de nyeste oppdateringene. Jeg syns den sammenligningen var god, for det er jo slik med adgangskontroll også. Du betaler en engangssum for komponenter og installasjon og en fast sum for drift.

Drift- og serviceavtale

I praksis handler det om en kombinert drift- og serviceavtale. Resultatet er et system som er oppdatert og i orden til enhver tid.

  • Borettslaget trenger ikke bekymre seg for aktivering/sletting av brikker
  • Fagfolk har kontroll på mekanikk, elektronikk og programvare

Drift og service utføres gjerne av den som leverer systemet. Virksomheten har kunnskap om både produktene og akkurat den løsningen som er installert i ditt borettslag. Da er det ingen tvil om hvem dere kontakter hvis det oppstår uforutsette situasjoner.

Gratis guide: Anskaffelse av nøkkelfritt adgangssystem  Adgangskontroll i borettslag og sameie Last ned nå