Smartair FDV borettslag

Ved installasjon av et adgangssystem er det viktig at FDV-dokumentasjonen er i orden. Det gir borettslaget trygghet for garantiordninger og vedlikeholdsrutiner. Så lever investeringen lenger, rett og slett.

Oppgradering av sikkerheten i et borettslag eller sameie handler om litt mer enn at inngangsdørene får nye låser. Felleslokaler som garasjer og boder trenger ofte et sikkerhetsmessig løft samtidig.

Da er vi straks inne på begrepet adgangssystem, enten mekanisk eller elektronisk.

Les mer: Bruk av adgangskontroll i borettslag og sameie

F-D-V

Vi snakker om en merkbar investering, og da er det vesentlig å følge noen rutiner for at komponentene i adgangssystemet får sin tiltenkte levetid. Det er her FDV-dokumentasjonen kommer inn i bildet. FDV står for Forvaltning, Drift og Vedlikehold.

Les gjerne: Hva koster det?

Vedlikehold av adgangskontroll

En FDV-dokumentasjon bør inneholde dokumentasjon om hvordan adgangssystemet skal vedlikeholdes. Både mekaniske og elektroniske systemer er satt sammen av en rekke komponenter, og noen kan ha følsom elektronikk og mekanikk.

Et eksempel: Borettslaget investerer i et adgangskontrollsystem der beboerne kan bruke den samme adgangsbrikken til å betjene låser hele veien fra hovedinngang til egen bolig, inkludert garasje, boder og postkasse.

Dette er bekvemt og praktisk. I tillegg får sikkerheten et realt løft sammenliknet med det gamle låssystemet der ingen egentlig hadde kontroll på hvor mange nøkler som var i omløp eller på avveie.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Mange komponenter

Et adgangssystem kan bestå av komponenter som kortlesere, dørlukkere og motorlåser eller elektriske sluttstykker. Disse krever ettersyn og vedlikehold etter en viss plan. Det samme gjelder et mekanisk adgangssystem, med sylinder og låskasse.

Det bør ikke være snakk om kompliserte tiltak, men det er viktig at det gjøres riktig av hensyn til garantibetingelser oppetid og levetid for systemet. Her er et eksempel på slik veiledning for låssylindre fra leverandør:

FDV sylinder cr

Seriøs leverandør av adgangssystem

Selv om medlemmene i borettslaget eller sameiet ikke har intensjoner om å utføre slikt vedlikehold selv, bør styret kjenne til innholdet og ikke minst vite hvem som sitter på FDV-dokumentasjonen. Da har dere en forsikring om at leverandøren er en seriøs aktør i bransjen.

Det henger sammen med formelle krav: Ved nybygg er det krav om slik dokumentasjon, og entreprenør skal overlevere FDV-dokumentasjonen til byggherre. Det samme kravet er gjeldende for renoveringsprosjekter som er byggeanmeldt og utføres etter Tek17.

En seriøs leverandør vil også sørge for å overlevere denne dokumentasjonen ved enkle installasjonsoppdrag, som at borettslaget kun får installert et adgangskontrollsystem.

Serviceavtale

Dersom noe av innholdet virker komplisert, er det smart å få forklart hva det innebærer. Da har dere grunnleggende kunnskap om behovet for ettersyn og vedlikehold av adgangssystemet.

Selve tiltakene kan dere med fordel sette bort til leverandøren gjennom en formell serviceavtale. Det gir forutsigbar drift og forutsigbare driftskostnader.

Les også: Vedlikehold av adgangssystemet

FDV gir mer frihet

Senere kan det bli aktuelt å bytte avtalepartner. Da er det praktisk å ha FDV-dokumentasjonen selv og ikke bare oppbevart hos eksisterende servicepartner. Da står dere friere til å bytte hvis dere ser behovet for å finne en annen servicepartner.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›