Adgangskontroll i sameie borettslag leilighetsbygg

Beboerne i sameiet var klare for å gå over til elektronisk adgangskontroll og en nøkkelfri hverdag, men styret stoppet prosessen etter å ha begynt å telle antall partnere og potensielle fakturaer. Det inspirerte meg til dette blogginnlegget om hva som kjennetegner den beste leverandøren.

Dette er noe jeg opplevde for et par år siden:

Det private sameiet med 45 boenheter fra slutten av 70-tallet fant ut at de gamle dørlåsene var modne for utskifting etter 40 års tjeneste.

Faktisk var det en av de eldre beboerne som kom med innspill til styret om å vurdere en nøkkelfri løsning.

I utgangspunktet var det delte oppfatninger - noen syntes elektronisk adgangskontroll bar preg av overvåking. På et fellesmøte var det likevel bred enighet om å gi styret i oppdrag å sondere terrenget for løsninger og kostnader.

Last ned guide: Adgangskontroll i borettslag og sameie

Flere leverandører

Et par måneder senere var det mer hoderysting kombinert med hodepine enn den opprinnelige begeistrede nysgjerrigheten som preget de to styremedlemmene som gjorde den praktiske researchen: De hadde sjekket rundt på nettet og hos lokale leverandører, med et ganske bredspektret resultat:

De hadde funnet en leverandør av adgangskontroll med elektroniske dørlåser til en grei pris. En serviceavtale skulle også innebære et budsjett som var til å leve med. Deretter kom de til oss med forespørsel om de mekaniske komponentene. Når først de gamle nøklene skulle pensjoneres, ønsket sameie å oppgradere alt fra låskasser og dørhåndtak til dørpumper og avlåsing av garasjeanlegget. Og de ble fornøyd med tilbudet.

Her har vi samlet det du trenger for å vurdere adgangssystem i sameiet.

Flere serviceavtaler

Så viste det seg at den første leverandøren ikke hadde kompetanse på det mekaniske. Denne hadde sitt spesialfelt på det elektroniske, men ville ikke kunne utføre service på for eksempel en låskasse.

Et styremedlem med et lyst hode la sammen to og to og fikk fem: I researcharbeidet hadde de funnet ut at en serviceavtale var nødvendig. Og at det kunne bli behov for å kalle ut noen til å fikse umiddelbare driftsproblemer. Avtaler med flere parter kunne fort bli litt for mange fakturaer. Og da stoppet hele prosessen opp en stund.

Les også: Hva koster det?

Lås og adgang på ett sted

Jeg var selv ikke involvert i denne saken, men kom tilfeldigvis i prat med et av styremedlemmene en stund etter. Da fikk jeg anledning til å gi henne en analyse av situasjonen:

Styret hadde handlet helt rett ved å stoppe prosessen. Mange leverandører på ulike deler av noe som skal fungere som ett adgangssystem kan bety merarbeid og større kostnader enn nødvendig. Løsningen ligger i å forhandle seg frem til en god avtale med én partner som kan håndtere levering, montering, service, drift og utbedringer på alle komponentene.

De fulgte mitt råd og kontaktet et lokalt sikkerhetssenter, som har kompetanse på både adgangskontroll og låsmekanikk. Nå hadde sameiet allerede dannet seg et bilde av et reelt budsjett og kunne komme til enighet med denne leverandøren.

Nå er beboerne såre fornøyde, med Yale Doorman elektronisk dørlås på inngangsdøren til hver leilighet og SMARTair adgangssystem på fellesinngangene og garasjeanlegget.

Etablert leverandør

Oppsummert kan ditt borettslag plukke den beste leverandøren ved nettopp å holde seg til én komplett totalleverandør av hele systemet, med adgangskontroll, mekaniske komponenter, installasjon av det hele og en etterfølgende serviceavtale.

Og velger du et TrioVing Sikkerhetssenter, har du støtte i Assa Abloy Opening Solutions (tidligere TrioVing) med hele sitt utvalg og kompetanseapparat.

Gratis guide: Anskaffelse av nøkkelfritt adgangssystem  Adgangskontroll i borettslag og sameie Last ned nå