6 tips for rett valg av dørlås

Når du skal oppgradere den mekaniske låsen i ytterdøren, er det noen kriterier du bør gå etter. Her har jeg samlet seks av de mest sentrale punktene som en sjekkliste før du går til anskaffelse av noe nytt.

Motivet for å bytte ut dørlåsen kan være renovering, nyanskaffet bolig, ønske om noe nytt eller rett og slett at den gamle ikke lenger fungerer. Uansett lønner det seg å bruke noen minutter på å vurdere hva slags lås og sylinder som vil ivareta sikkerheten best.

Den kommer til å sitte i døren i mange år, så det bør ikke være tilfeldig hva slags mekanikk som skal sikre verdier og dere som bor her.

1. Sylinder

Dette er selve kjernen i låsen og bør være sikret mot både dirking og kraftigere fysiske forsøk på innbrudd. En rund sylinder som flukter med skiltet som ligger an mot døren er langt mer vanskelig å rive løs enn en oval sylinder som stikker et stykke ut.

Låsesmed og forhandler kan gi veiledning om for eksempel d12-sylinderen.

2. Nøkkel

Med et eierbevis på nøklene til boligen reduserer du risikoen for at de blir kopiert og havner i hendene på uvedkommende.

En løsning som Dmax fungerer på samme måte som et patentert låssystem i yrkesbygg: Du må kunne dokumentere eierskap til en nøkkel for å få laget en kopi hos låsesmeden.

3. Hakereile

Reilen er det kraftige stålet i låskassen som skyves inn i dørkarmens sluttstykket når du låser døren. En hakereile er J-formet og gir bedre sikkerhet mot innbrudd ved at den huker seg fast i sluttstykket. Da må i realiteten dørkarmen rives ut for at en innbruddstyv skal få opp ytterdøren.

4. Låskasse

Innfatningen rundt låsmekanismen bør ha borsikring. En god sylinder betyr lite hvis uvedkommende kan ta seg forbi den sikkerheten ved å bore seg inn i låskassen.

Les også om hvordan du fikser dører som slamrer.

5. Bortesikring

På innsiden av døren bør låsen ha en knappevrider som kan fjernes eller en lås med avlåsningsbar knappevrider, som benyttes når det ikke oppholder seg noen hjemme. Hensikten er å gjøre det umulig å låse opp døren fra innsiden. Dermed blir det vanskeligere for uvedkommende som tar seg inn fra baksiden av huset, veranda eller liknende å frakte store verdigjenstander ut gjennom hoveddøren.

Hvis det ikke er aktuelt å skifte hele låsen, finnes det sylindersett som kan brukes i låskassen du allerede har.

6. FG-godkjenning

Det er et minimumskrav til en god dørlås at den er forsikringsgodkjent. Kriteriene her går blant annet på bruddstyrke og at nøkkelen må vris minst 180 grader i sylinderen for at døren låses.

Tidligere var det ikke uvanlig at dette ga en rabatt på forsikringen, men nå er det mer aktuelt at FG-kravet må være oppfylt for at forsikringen skal være gyldig.  De aller fleste moderne dørlåser innfrir på dette området.

Det er ikke mye ekstrainnsats å gå gjennom denne sjekklisten når du først skal ut og handle ny lås. Gevinsten er solid sikring av boligen over flere år.

Her finner du flere nyttige poenger:

Gratis sjekkliste: 7 tips for tryggere bolig Last ned nå